Informatie voor werkgevers

sub-7
sub-6
sub-1
sub-4
sub-2
sub-5
sub-8
sub-9
sub-10
sub-11
sub-12

WerkTools

WerkTools is een belangrijk onderdeel van WerkPro: het team begeleidt al ruim vijftien jaar werkzoekenden in Noord-Nederland met succes naar werk.

 

WerkTools adviseert en begeleidt alle spelers op de arbeidsmarkt: werkgevers, werknemers en werkzoekenden, maar ook gemeentelijke sociale diensten, UWV Werkbedrijf en verzekeraars. Werkgevers schakelen WerkTools in voor re-integratie, outplacement, monitoring Wet verbetering poortwachter of voor sociaal ondernemen (als u een re-integratiekandidaat of een Wajongere een kans wilt geven in uw organisatie).

 

Ziekte en outplacement
Kan een medewerker zijn werk niet meer doen? WerkTools ondersteunt werkgevers bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en begeleidt de medewerker naar nieuw werk.

 

> Ik heb een zieke medewerker

> Ik wil een medewerker herplaatsen

 

Social return en afspraakbanen

WerkTools helpt bedrijven bij het voldoen aan de voorwaarden van sociaal ondernemen. Dit kan door werkzaamheden uit te voeren met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of ook door goed toegeruste medewerkers uit het doelgroepenregister te selecteren voor uw afspraakbaan. Dat kunnen Wajongeren zijn, schoolverlaters of mensen uit een andere doelgroep die succesvol een voortraject bij WerkTools hebben doorlopen en hun werknemersvaardigheden hebben ontwikkeld. WerkTools zorgt voor de nodige begeleiding op de werkvloer aan deelnemers en werkgevers.

 

> Ik heb een vacature

> Ik zoek een uitvoerder/detacheerder

Dit kan WerkTools voor u betekenen

Meedenken in arbeidsmarktvraagstukken

WerkTools is uw gesprekspartner die uitlegt welke wettelijke regels er gelden of wat de beste stappen zijn bij ziekte, herplaatsing of een tweede- of derdespoortraject en sociaal ondernemen.

> Lees meer

Monitoren Wet Verbetering Poortwachter

WerkTools ondersteunt werkgevers bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en begeleidt de medewerker naar nieuw werk.

> Lees meer

Tweede spoortrajecten

Wanneer een medewerker door ziekte niet meer bij het bedrijf aan de slag kan, dan zoekt WerkTools samen met de medewerker naar een nieuwe baan buiten de organisatie (tweede spoor).

Outplacement

Het gebeurt dat medewerkers hun huidige functie niet langer kunnen blijven uitoefenen. Bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie, arbeidsongeschiktheid of een arbeidsconflict.

> Lees meer

Vacature (afspraak)baan vullen

U heeft een vacature die perfect is voor een kandidaat van WerkPro. Wij komen graag langs om de vacature te bespreken en een passende kandidaat aan te dragen.

> Lees meer

Detachering en werk-leertrajecten

Het uitzendbureau van WerkTools plaatst, begeleidt en verloont deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt op (afspraak)banen en in werk-leertrajecten.

> Lees meer

null

Neem contact met ons op.

WerkTools helpt organisaties naar sociale winst en positieve resultaten.

Laat ons weten waar wij in kunnen ondersteunen.

Bel ons op (050) 317 52 00 of stuur een bericht via het contactformulier.