sub-7
sub-6
sub-1
sub-4
sub-2
sub-5
sub-8
sub-9
sub-10
sub-11
sub-12
ANBI

Stichting WerkPro is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

 

Naam van de instelling
Stichting WerkPro

 

RSIN
8053 665 44

 

Post- en bezoekadres

Bezoekadres
Zilverlaan 2
9743 RK Groningen

 

Postadres
Postbus 4159
9701 ED Groningen

 

(financieel) Jaarverslag

Het officiële jaardocument en jaarrekening met daarin het beloningsbeleid van WerkPro zijn te vinden op de site van Jaarverslagen Zorg. Voer daar de naam WerkPro in.

Beleid WerkPro in 2018

 

WerkPro heeft de ambitie om zich sterk te positioneren in het arbeidsmarktbeleid als dé gespecialiseerde organisatie in Noord Nederland die werk, participatie en dagbesteding biedt.

 

WerkPro wil sterk zijn in welzijn en maatschappelijke dienstverlening met focus op participatie in wijken en dorpen en actief  zijn op het gebied van zorg voor doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Samenwerking met gemeenten en ketenpartners is daarbij essentieel. WerkPro investeert in strategische samenwerkingsverbanden met partners in zorg en welzijn en het ontwikkelen van aansprekende activiteiten voor met name de doelgroep jongeren.

 

Onze visie op doelgroepen mengen in werk- en activeringscentra is uitgangspunt van gesprekken met gemeentelijke opdrachtgevers bij de invulling voor de Participatiewet en de WMO.

Een nieuwe ontwikkeling is dat gemeenten de participatie en WMO willen verbinden in nieuwe vormen van participatie en ondersteuning in gebiedsondersteunende netwerken (GON). Daarbij wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking van aanbieders en nieuwe inkoopmodellen.

 

WerkPro investeert in projecten die direct betaald werk opleveren en in projecten voor jongeren. Ook via overname van dagbestedingsprojecten van partners creëren we meerwaarde voor onze deelnemers en geven we invulling aan onze samenwerkingsstrategie.

 

Verder wil WerkPro, als sociaal ondernemer, ook in 2018 weer extra werkervaringsbanen creëren via een fonds  voor starters op de arbeidsmarkt. We werken aan de kwaliteit van medewerkers middels de ontwikkeling van de modulair opzette scholing van het  WerkPro Leerplein.