Privacy & klachten

sub-7
sub-6
sub-1
sub-4
sub-2
sub-5
sub-8
sub-9
sub-10
sub-11
sub-12
De juiste behandeling

WerkPro biedt kwaliteit. Daar hoort bij dat we ons aan een aantal plichten houden en enkele eisen stellen aan onze deelnemers. Daarnaast heb je als deelnemer natuurlijk ook rechten.

 

Je mag verwachten dat je met respect wordt behandeld en professioneel wordt begeleid. Je hebt recht op informatie en privacy. Je kunt erop rekenen dat WerkPro de persoonsgegevens van al haar meewerkers, klanten en relaties respecteert en beschermt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En je moet natuurlijk weten waar je terecht kunt met een klacht.

null

Neem contact met ons op.

Wil je meer weten over WerkPro? Wij zoeken het voor je uit.

Laat ons weten waar jij naar op zoek bent.

Bel ons op (050) 317 52 00 of stuur een bericht via het contactformulier.

Meer info

Privacy

WerkPro gaat zorgvuldig om met de privacy van alle werknemers en medewerkers.

Het privacyreglement beschrijft hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens. Er staat bijvoorbeeld in welke gegevens we wel en niet bijhouden, hoe we gegevens bewaren en hoe lang.

 

De medewerker mag zijn eigen gegevens inzien en kan deze laten wijzigen, aanvullen of verwijderen als

  1. de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn
  2. de gegevens niet nodig zijn
  3. de gegevens wettelijk niet geregistreerd mogen worden
  4. hij/zij wil dat de gegevens worden verwijderd.

 

Medewerkers kunnen desgewenst een afschrift van het privacyreglement ontvangen.

Bescherming persoonsgegevens

WerkPro werkt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor ons werk. Met die gegevens gaan we vertrouwelijk om en persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de vooraf aangegeven doeleinden. In het privacyreglement leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

WerkPro heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de functionaris gegevensbescherming kan je terecht met vragen over je persoonsgegevens.

Klachten

Met je begeleider kan je alles bespreken, ook als je niet tevreden bent. Kom je er niet uit, dan kan je een klacht indienen. In het klachtenreglement wordt uitgelegd hoe dat gaat. Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen en te verzenden.

Ruud Zinnemers is de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WerkPro. Als je hem wilt spreken kan je bellen met het algemene nummer van WerkPro: 050-317 52 00.

 

Als je een klacht hebt over de omgang met je persoonsgegevens, kan je ook rechtstreeks terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Externe geschillencommissie

De Geschillencommissie Noord voor Zorg, Welzijn en Opvang is een onafhankelijke klachtencommissie voor een aantal instellingen in Noord-Nederland. Als je niet tevreden bent over onze afhandeling van je klacht, kan je bij hen terecht. Hoe dit werkt kan je lezen in onze klachtenprocedure (punt 9 t/m 12).

 

Je kunt contact opnemen met de geschillencommissie per post:

Geschillencommissie NZWO

t.a.v. Ambtelijk secretariaat

Oostergoweg 1-d

9811 MA Leeuwarden

 

Of per mail naar de ambtelijk secretaris: b.dehaan@zienn.nl