vacature

Interim manager

(minimaal 24 uur per week beschikbaar, gedurende een half jaar)

vacature

Interim manager

(minimaal 24 uur per week beschikbaar, gedurende een half jaar)

WerkPro maakt werk van kansen voor mens en maatschappij. In een duurzame samenleving doet iedereen mee en wordt ieders talent benut. We verbinden werk, welzijn en zorg: via werk met begeleiding, training en ondersteuning op meerdere levensgebieden, worden mensen sterker en zelfstandiger. Onze sociale ondernemingen bieden werkplekken en producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde. Met 40 werklocaties en 280 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks ruim 2.500 mensen werk en perspectief.

In verband met tijdelijke vervanging zijn wij voor een bedrijfsonderdeel met vier van deze mooie sociale ondernemingen per direct op zoek naar een

Interim manager

minimaal 24 uur per week beschikbaar, gedurende een half jaar

De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels verstreken. 

De functie
Als Interim Manager ben je verantwoordelijk voor het integraal leiden, organiseren en coördineren van een bedrijfsonderdeel met vier werklocaties in Noordoost Groningen en de stad Groningen. Je geeft direct leiding aan de teammanager, projectleiders en in voorkomende gevallen de werk- en trajectbegeleiders van de werklocaties (circa 80 medewerkers). De werklocaties verschillen wat betreft omvang, homogeniteit en complexiteit. De locaties variëren van zorgboerderij met groenvoorziening en theeschenkerij, kringloopwinkels, klussenbedrijf tot multifunctionele locatie en beheer van fietsenstallingen.

De financieringsstromen van de projecten zijn even divers. Dat vereist kennis van en ervaring met het sociaal domein, gecombineerd met een goed financieel inzicht en het kunnen sturen en bijsturen op resultaten. Dat doe je niet alleen.
Je werkt nauw samen met diverse stakeholders, waaronder collega MT-leden, medewerkers, stafmedewerkers, opdrachtgevers, lokale instanties en andere betrokken partijen. Je geeft richting aan de teams en zorgt voor een optimale samenwerking en efficiënte uitvoering van taken op de verschillende werklocaties. Waar mogelijk blijft de te vervangen manager betrokken.
De (interim) manager neemt deel aan het managementteam, draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie en een efficiënte bedrijfsvoering.

Werkzaamheden
De interimmanager:

 • Geeft op inspirerende wijze sturing en leiding aan de medewerkers op de werklocaties. Neemt de medewerkers mee in de strategische doelstellingen van de organisatie en de betekenis daarvan voor de ontwikkelingen en de doelstellingen van de eigen werklocaties en het werk.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van het tactisch beleid van het bedrijfsonderdeel, gericht op het behalen van de (financiële) doelstellingen.
 • Het coördineren, sturen en bijsturen projecten en processen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Zorgen voor de uitvoering van het personeelsbeleid, personele ontwikkeling en verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inzet van personeel en middelen.
 • Het opstellen van de begroting en het jaarplan van het bedrijfsonderdeel, in samenwerking met interne stakeholders.
 • Het managen van de opdrachten, contracten op basis van diverse financieringsstromen en het voeren van overleg hierover met opdrachtgevers en stakeholders.
 • Zorgdragen voor (kwartaal)rapportages en verantwoording aan directie en bestuur en opdrachtgevers.
 • Actief samenwerken met interne stakeholders om de afstemming en samenhang met andere bedrijfsonderdelen te waarborgen.
 • Netwerken en samenwerken met interne en externe stakeholders om doelstellingen te behalen en synergie te creëren. Aanspreekpunt en sparringpartner voor opdrachtgevers en stakeholders.

Gewenst profiel

Voor deze functie denken we aan iemand met:

 • Hbo+/wo werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring als leidinggevende in het sociaal domein, bij voorkeur binnen een vergelijkbare organisatie.
 • Een netwerk in Noordoost Groningen is een pré.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te schakelen met diverse stakeholders.
 • Ondernemend en gericht op het creëren van kansen en mogelijkheden. Werkt volgens het samenwerkingsmodel in plaats van het concurrentiemodel.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • In staat om strategische doelen helder over te brengen naar teams en hen te betrekken bij de implementatie.
 • Beschikt over stijlflexibiliteit voor het aansturen van de teams met een voorkeur voor coachend leiderschap.
 • Laagdrempelig en toegankelijk in de omgang met medewerkers en deelnemers.
 • Vaardigheden in het begeleiden, oplossen en voorkomen van conflicten.
 • Financieel en cijfermatig goed onderlegd. Ervaring met de planning en control cyclus, het maken van verantwoordingsrapportages en het sturen op data.
 • Beknopt en duidelijk kunnen rapporteren.

Uiteraard onderschrijf je de missie, visie en kernwaarden van WerkPro, heb je hart voor de doelgroep en is ondernemen met impact voor jou vanzelfsprekend.

Informatie
Als je vragen hebt over deze functie, kun je contact opnemen met Ditty Heijens, Hoofd P&O WerkPro, T 06 13026000. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal werk. De functie wordt op basis van de functiebeschrijving manager in schaal 11 beloond. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het bruto maandsalaris tussen € 3.518,- en 5.463,- bruto (op basis van een fulltime dienstverband). De CAO Sociaal Werk biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB) incl. vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%), Loopbaanbudget en een pensioenregeling (PFZW). WerkPro heeft daarnaast (interne) scholingsmogelijkheden, korting bij diverse collectieve ziektekostenverzekeringen en een fietsplanregeling.
Je bent beschikbaar voor minimaal 24 uur per week. Het gaat in eerste instantie om een contract voor de duur van een half jaar op basis van ziektevervanging.

Geïnteresseerd?
De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels verstreken.