WerkPro in 2022:

werk maken van meedoen, leefbaar en duurzaam

WerkPro in 2022:

werk maken van meedoen, leefbaar en duurzaam

mensen werkten in een traject mee in onze sociale bedrijven en wijkwerkcentra. Aan leefbaarheid, duurzaamheid en zelfstandigheid.

WerkPro had in 2022 minder deelnemers dan in 2021, maar er zijn meer deelnemers uitgestroomd naar betaald werk of vervolgscholing.
Mooi dat bedrijven meer mensen zien als potentiële werknemer. Dat is ook onze visie: een samenleving waarin iedereen meedoet.  

Alleen al vanuit onze horeca of wijkwerken stroomden 85 mensen uit naar regulier werk of een vervolgopleiding.  

WerkPro in 2022:

werk maken van meedoen, leefbaar en duurzaam

mensen werkten in een traject mee in onze sociale bedrijven en wijkwerkcentra.

Aan leefbaarheid, duurzaamheid en zelfstandigheid.

WerkPro had in 2022 minder deelnemers dan in 2021, maar er zijn meer deelnemers uitgestroomd naar betaald werk of vervolgscholing.
Mooi dat bedrijven meer mensen zien als potentiële werknemer.

Dat is ook onze visie: een samenleving waarin iedereen meedoet.  

Alleen al vanuit onze horeca of wijkwerken stroomden 85 mensen uit naar regulier werk of een vervolgopleiding.  

Om maar wat te noemen, in 2022:

 • werden 300 nieuwe mensen ingeschreven bij vrijwilligersplatform Link050, waarvan zeker 40% aan de slag ging als vrijwilliger bij een van de 387! ingeschreven organisaties 
 • waren vooral vrijwilligersvacatures voor gastheer/-vrouw populair en was het moeilijk om bestuursleden of chauffeurs te vinden  
 • werd in 110 van de 158 aangemelde buur(t)ruzies met succes bemiddeld
 • namen ruim 1.000 mensen deel aan de 127 cursussen en workshops van Ontwikkellink

Om maar wat te noemen, in 2022:  

 • werden 300 nieuwe mensen ingeschreven bij vrijwilligersplatform Link050, waarvan zeker 40% aan de slag ging als vrijwilliger bij een van de 387! ingeschreven organisaties 
 • waren vooral vrijwilligersvacatures voor gastheer/-vrouw populair en was het moeilijk om bestuursleden of chauffeurs te vinden  
 • werd in 110 van de 158 aangemelde buur(t)ruzies met succes bemiddeld
 • namen ruim 1.000 mensen deel aan de 127 cursussen en workshops van Ontwikkellink

31 januari WE MAKEN ER WERK VAN

Ingezameld textiel wordt
Gronings Goud

GoudGoed textiel zamelt in de stad Groningen jaarlijks 500.000 kilo textiel in, via huis-aan-huis inzameling, textielcontainers in de wijken en de inbreng bij kringloopwinkels. Het sorteren en het schonen (verwijderen van knopen, ritsen e.d.) van het ingezamelde textiel is een belangrijke fase in de productie van Gronings Goud. Het gaat om werk dat bijdraagt aan een breed toegankelijke arbeidsmarkt. Hoe groter het succes van Gronings Goud, hoe meer participatieplekken en arbeidsplaatsen het oplevert. De gemeente Groningen onderzoekt nog de mogelijkheden om ook het shredden, spinnen en weven naar Groningen te halen.

Samen werken aan zero waste 

3.250 ton goederen ingezameld, waarvan 85% hergebruikt of gerecycled 

De kringloopwinkels van WerkPro – GoudGoed, Raderwerk en HergebruikPlus – hebben samen 45% van al die spullen verkocht. Nog eens 40% is gesorteerd om te worden gerecycled als grondstof voor nieuwe producten.  

Blijft over 15% afval. Daarmee zijn we heel goed op weg – beter zelfs dan landelijk gemiddeld – maar we willen naar 0%. Dus zoeken we partners die iets van dat ‘afval’ kunnen gebruiken als grondstof voor innovatieve producten. Denk aan zachte plastics voor nieuw bouwmateriaal (Uppact).  

 • Van 850 ton ingezameld textiel staat de afvalteller inmiddels al op 5%. Daarmee recyclen we 102 ton textiel = 12% meer dan landelijk! Daar zijn we best trots op. 
 • Maar die 5% is nog steeds veel volume aan textielafval. Denk aan dekbedden: veel volume, weinig gewicht!
 • We wachten met smart op de innovatie die maakt dat we oude dekbedden kunnen recyclen! 

31 januari WE MAKEN ER WERK VAN

Ingezameld textiel wordt
Gronings Goud

GoudGoed textiel zamelt in de stad Groningen jaarlijks 500.000 kilo textiel in, via huis-aan-huis inzameling, textielcontainers in de wijken en de inbreng bij kringloopwinkels. Het sorteren en het schonen (verwijderen van knopen, ritsen e.d.) van het ingezamelde textiel is een belangrijke fase in de productie van Gronings Goud. Het gaat om werk dat bijdraagt aan een breed toegankelijke arbeidsmarkt. Hoe groter het succes van Gronings Goud, hoe meer participatieplekken en arbeidsplaatsen het oplevert. De gemeente Groningen onderzoekt nog de mogelijkheden om ook het shredden, spinnen en weven naar Groningen te halen.

 • Van 850 ton ingezameld textiel staat de afvalteller inmiddels al op 5%. Daarmee recyclen we 102 ton textiel = 12% meer dan landelijk! Daar zijn we best trots op. 
 • Maar die 5% is nog steeds veel volume aan textielafval. Denk aan dekbedden: veel volume, weinig gewicht!
 • We wachten met smart op de innovatie die maakt dat we oude dekbedden kunnen recyclen! 

Samen werken aan zero waste 

3.250 ton goederen ingezameld, waarvan 85% hergebruikt of gerecycled 

De kringloopwinkels van WerkPro – GoudGoed, Raderwerk en HergebruikPlus – hebben samen 45% van al die spullen verkocht. Nog eens 40% is gesorteerd om te worden gerecycled als grondstof voor nieuwe producten.  

Blijft over 15% afval. Daarmee zijn we heel goed op weg – beter zelfs dan landelijk gemiddeld –  maar we willen naar 0%. Dus zoeken we partners die iets van dat ‘afval’ kunnen gebruiken als grondstof voor innovatieve producten. Denk aan zachte plastics voor nieuw bouwmateriaal (Uppact).  

7 februari SAMEN WERKT BETER

Oosterparkwijk krijgt nieuw wijkcentrum ‘bij Van Houten’

Een aantal jaar geleden ging WerkPro samen met bewonersorganisaties voor een nieuw buurt- en ontmoetingscentrum in de Oosterparkwijk. In 2022, 4 jaar na de sloop van het Treslinghuis, wordt die wens werkelijkheid. Het College van B&W stemt in met transformatie van de voormalige Siebe Jan Boumaschool tot wijkcentrum genaamd: ‘bij Van Houten’.
Samen met de bewonersorganisaties gaan we een activiteitenplan maken, gebaseerd op de wensen en behoeften van vele bewoners van de Oosterparkwijk.

7 februari SAMEN WERKT BETER

Oosterparkwijk krijgt nieuw wijkcentrum ‘bij Van Houten’

Een aantal jaar geleden ging WerkPro samen met bewonersorganisaties voor een nieuw buurt- en ontmoetingscentrum in de Oosterparkwijk. In 2022, 4 jaar na de sloop van het Treslinghuis, wordt die wens werkelijkheid. Het College van B&W stemt in met transformatie van de voormalige Siebe Jan Boumaschool tot wijkcentrum genaamd: ‘bij Van Houten’.
Samen met de bewonersorganisaties gaan we een activiteitenplan maken, gebaseerd op de wensen en behoeften van vele bewoners van de Oosterparkwijk.

2 maart

Cees Jan Gieskes nieuwe bestuurder WerkPro

De Raad van Commissarissen van WerkPro heeft een nieuwe directeur-bestuurder benoemd als opvolger van Peter Rutgers, die per 1 juli met pensioen gaat. Cees-Jan Gieskes treedt per 1 april in dienst.

2 maart

Cees Jan Gieskes nieuwe bestuurder WerkPro

De Raad van Commissarissen van WerkPro heeft een nieuwe directeur-bestuurder benoemd als opvolger van Peter Rutgers, die per 1 juli met pensioen gaat. Cees-Jan Gieskes treedt per 1 april in dienst.

Onze visie: een samenleving waarin iedereen meedoet

In de afgelopen jaren is WerkPro gegroeid en veranderd. Niet in de kern, ons hart: we maken nog steeds werk van meedoen.

Maar we leggen ook nieuwe accenten: op duurzaamheid en circulariteit, leefbaarheid en welzijn.

Daarom hebben we in 2022 onze visie en missie aangescherpt.

Dit is WerkPro kort samengevat. Hierin herkennen we onszelf bij WerkPro en zo willen we ook graag herkend worden door onze deelnemers en andere betrokkenen.

IMPACT ONDERNEMEN

Het programma ‘impact ondernemen’ kwam in 2022 in een hogere versnelling: de teams van NAIS, GoudGoeie Fietsen en Prael/Simplon maken hun inzet voor mens en maatschappij meetbaar en vertellen de verhalen die daarbij horen. Het doel is om op die manier nog meer (mensen) te bereiken.

Ook andere projecten pakken dit op en laten zien wat ze in 2022 hebben betekend voor mensen en hun omgeving. 

IMPACT ONDER
NEMEN

Het programma ‘impact ondernemen’ kwam in 2022 in een hogere versnelling: de teams van NAIS, GoudGoeie Fietsen en Prael/Simplon maken hun inzet voor mens en maatschappij meetbaar en vertellen de verhalen die daarbij horen. Het doel is om op die manier nog meer (mensen) te bereiken.

Ook andere projecten pakken dit op en laten zien wat ze in 2022 hebben betekend voor mensen en hun omgeving.

22 april TROTS OP HET RESULTAAT

De 100e praktijkverklaring

Feestje bij Brouwerij-proeflokaal De Prael ter gelegenheid van de uitreiking van de 100e praktijkverklaring in arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De Praktijkverklaring is een waardering voor deelnemers die (nog) niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Zo’n verklaring is een diploma voor in de praktijk bewezen vakvaardigheden. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Bij WerkPro kan je praktijkleren in diverse branches.

WERKEN = LEREN

Gildeleren, praktijkleren en meer 

In de praktijk leer je meer, want je doet ervaring op en leert ook van elkaar. Een traject bij WerkPro begint met de vraag: wat wil je bereiken? Welke werkplek past daarbij? En wat wil je leren?

WerkPro heeft ook een eigen, gratis cursusaanbod voor deelnemers.

9 deelnemers Op Ewsum volgen de brancheopleiding Groen

16 deelnemers behaalden hun VCA-diploma

13 wijkbewoners in Paddepoel Groningen kregen het Wijkgilde-diploma; 3 deelnemers vonden een baan en 8 deelnemers zetten de stap naar vervolgscholing

Trajecten in 2022

In totaal 2440 deelnemers waren actief op een van de werklocaties van WerkPro. De meeste deelnemers met een zorgindicatie, vooral vanuit de Wmo. 

Zorgtraject 1645
Activeringstraject 376
Re-integratietraject 231
Justitie 188
Eindtotaal 2440

 

22 april TROTS OP HET RESULTAAT

De 100e praktijkverklaring

Feestje bij Brouwerij-proeflokaal De Prael ter gelegenheid van de uitreiking van de 100e praktijkverklaring in arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De Praktijkverklaring is een waardering voor deelnemers die (nog) niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Zo’n verklaring is een diploma voor in de praktijk bewezen vakvaardigheden. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Bij WerkPro kan je praktijkleren in diverse branches.

WERKEN = LEREN

Gildeleren, praktijkleren en meer 

In de praktijk leer je meer, want je doet ervaring op en leert ook van elkaar. Een traject bij WerkPro begint met de vraag: wat wil je bereiken? Welke werkplek past daarbij? En wat wil je leren?

WerkPro heeft ook een eigen, gratis cursusaanbod voor deelnemers.

9 deelnemers OpEwsum volgen de brancheopleiding Groen

16 deelnemers behaalden hun VCA-diploma

13 wijkbewoners in Paddepoel Groningen kregen het Wijkgilde-diploma; 3 deelnemers vonden een baan en 8 deelnemers zetten de stap naar vervolgscholing

TRAJECTEN IN 2022

In totaal 2440 deelnemers waren actief op een van de werklocaties van WerkPro. De meeste deelnemers met een zorgindicatie, vooral vanuit de Wmo. 

Zorgtraject 1645
Activeringstraject 376
Re-integratietraject 231
Justitie 188
Eindtotaal 2440

 

9 juni ONS WERK DOET ERTOE

Koninklijke onderscheiding voor Peter Rutgers

2022 was voor WerkPro in meer dan één opzicht een jaar van
overgang. Na ruim 35 jaar nam Peter Rutgers in juni afscheid
als directeur-bestuurder. Tijdens een echt WerkPro-symposium met boeiende sprekers kreeg hij van burgemeester Schuiling een koninklijke onderscheiding opgespeld. Omdat hij “voor veel inwoners iets onbetaalbaars heeft gedaan: hij gaf ze perspectief en hun zelfvertrouwen terug […] of dat nou ging om werk, om scholing, om opvang of om huisvesting.”
Peters afscheidstournee langs alle locaties van WerkPro werd afgesloten met een personeelsfeest bij de Prael. 

9 juni ONS WERK DOET ERTOE

Koninklijke onderscheiding voor Peter Rutgers

2022 was voor WerkPro in meer dan één opzicht een jaar van
overgang. Na ruim 35 jaar nam Peter Rutgers in juni afscheid
als directeur-bestuurder. Tijdens een echt WerkPro-symposium met boeiende sprekers kreeg hij van burgemeester Schuiling een koninklijke onderscheiding opgespeld. Omdat hij “voor veel inwoners iets onbetaalbaars heeft gedaan: hij gaf ze perspectief en hun zelfvertrouwen terug […] of dat nou ging om werk, om scholing, om opvang of om huisvesting.”
Peters afscheidstournee langs alle locaties van WerkPro werd afgesloten met een personeelsfeest bij de Prael. 

Het kostte meer moeite door de krappe arbeidsmarkt, maar het is gelukt om alle vacatures in te vullen met nieuwe collega’s die ook missie-gedreven willen werken.

 • aan 80 trainingen, workshops en intervisiebijeenkomsten namen 650 medewerkers deel 
 • samen met de Hanzehogeschool is een modulaire leergang ontwikkeld voor onze leidinggevenden: van persoonlijk naar professioneel leiderschap
 • het ziekteverzuim was met 9% nog nooit zo hoog, een direct of indirect gevolg van de coronatijd

1 vertrouwenspersoon voor iedereen

WerkPro is in actie gekomen om gewenst gedrag op de werkvloer te stimuleren. De regels voor op het werk zijn duidelijker beschreven, in begrijpelijke taal voor iedereen. En we hebben een interne training ontwikkeld om mensen bewust te maken van (on)gewenst gedrag en erover te praten.

Multimediawerkplaats Studio Spinlink heeft voor deze training filmpjes gemaakt met gebruik van Virtual Reality, zodat je zelf kunt ervaren wat grensoverschrijdend gedrag met je doet. 

VERTROUWENSPERSOON

Er is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld voor iedereen die actief is bij WerkPro. 

1 vertrouwenspersoon voor iedereen

WerkPro is in actie gekomen om gewenst gedrag op de werkvloer te stimuleren. De regels voor op het werk zijn duidelijker beschreven, in begrijpelijke taal voor iedereen. En we hebben een interne training ontwikkeld om mensen bewust te maken van (on)gewenst gedrag en erover te praten.

Multimediawerkplaats Studio Spinlink heeft voor deze training filmpjes gemaakt met gebruik van Virtual Reality, zodat je zelf kunt ervaren wat grensoverschrijdend gedrag met je doet. 

VERTROUWENSPERSOON

Er is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld voor iedereen die actief is bij WerkPro. 

8 september KANSEN CREËREN

Wijkbewoners in de schoolbanken in eigen wijk

Wijkgilde Oude Wijken ging op 12 september van start, de eerste schooldag na jaren voor een aantal wijkbewoners. Het wijkgilde is een werkleertraject voor volwassenen die om persoonlijke redenen nog geen diploma of betaald werk hebben.

Via het wijkgilde kunnen zij in hun eigen buurt, op een laagdrempelige manier werkervaring opdoen en een diploma halen. Alle deelnemers gaan ervoor om alsnog dat papiertje te halen. In het wijkgilde versterken zij elkaar en bereiken samen meer!

8 september KANSEN CREËREN

Wijkbewoners in de schoolbanken in eigen wijk

Wijkgilde Oude Wijken ging op 12 september van start, de eerste schooldag na jaren voor een aantal wijkbewoners. Het wijkgilde is een werkleertraject voor volwassenen die om persoonlijke redenen nog geen diploma of betaald werk hebben.

Via het wijkgilde kunnen zij in hun eigen buurt, op een laagdrempelige manier werkervaring opdoen en een diploma halen. Alle deelnemers gaan ervoor om alsnog dat papiertje te halen. In het wijkgilde versterken zij elkaar en bereiken samen meer!

Uitspraken van deelnemers:

De vrijheid om dingen te leren op mijn eigen snelheid 

Alles is mogelijk en overal kan over gepraat worden, hele fijne begeleiding die echt voor je klaar staat 

Het is een fijne, rustige plek om bezig te zijn. En het is leuk om nieuwe dingen te leren 

{
{

Uitspraken van deelnemers:

De vrijheid om dingen te leren op mijn eigen snelheid 

Alles is mogelijk en overal kan over gepraat worden, hele fijne begeleiding die echt voor je klaar staat 

Het is een fijne, rustige plek om bezig te zijn. En het is leuk om nieuwe dingen te leren 

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG:

zorg voor elkaar als eerste stap

In Groningen (12e Huis), Assen (Kommarin) en Winschoten  serveren we onze deelnemers 5 dagen per week een gezonde en voedzame maaltijd. In de winter bood Kommarin extra weekendopvang voor daklozen: herstel begint met een warme plek en een luisterend oor.

“Ik ben blij dat jullie open zijn, dat helpt me gezond te blijven en niet terug te vallen in ongezonde gewoontes”. 

Samen met onze partners boden we 50 mensen Housing First in Groningen en 5 mensen een containerwoning in Assen, zodat zij niet meer dakloos zijn.

475 gezonde maaltijden per week voor dak- en thuislozen

 

9.250 maaltijden en lunches voor Oekraïners in gemeente Midden Groningen

 

944 wassen en 961 douchebeurten voor dak- en thuislozen

 

77 deelnemers buiten bewindvoering gehouden 

 

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG:

zorg voor elkaar als eerste stap

In Groningen (12e Huis), Assen (Kommarin) en Winschoten serveren we onze deelnemers 5 dagen per week een gezonde en voedzame maaltijd. In de winter bood Kommarin extra weekendopvang voor daklozen: herstel begint met een warme plek en een luisterend oor.

“Ik ben blij dat jullie open zijn, dat helpt me gezond te blijven en niet terug te vallen in ongezonde gewoontes”.

Samen met onze partners boden we 50 mensen Housing First in Groningen en 5 mensen een containerwoning in Assen, zodat zij niet meer dakloos zijn.

475 gezonde maaltijden per week voor dak- en thuislozen

 

9.250 maaltijden en lunches voor Oekraïners in gemeente Midden Groningen

 

944 wassen en 961 douchebeurten voor dak- en thuislozen

 

77 deelnemers buiten bewindvoering gehouden 

 

28 oktober ONS WERK DOET ERTOE VOOR MENSEN

Containerwoningen aan de Havenkade binnenkort bewoond

“Het is heel bijzonder dat we met elkaar – gemeente Assen, Leger des Heils, WerkPro en Actium – dit project gerealiseerd hebben. We zijn er trots op om woonruimtes aan te kunnen bieden aan mensen die het lastig vinden om in een gewone woonwijk te wonen”, aldus Rein Swart, directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium tijdens de open dag van de vijf zogeheten containerwoningen aan de Havenkade in Assen.

Verbonden aan de nacht- en dagopvang
De containerwoningen zijn woonruimtes voor mensen die door persoonlijke problemen niet in een gewone wijk kunnen wonen en in een prikkelarme omgeving met veel steun werken aan hun herstel en stabilisatie. Doel is dat zij weer grip op hun leven krijgen en zich weer kunnen handhaven in de maatschappij. De woonruimtes zijn op deze locatie geplaatst, omdat ze zijn verbonden aan de nacht- en dagopvang van het Leger des Heils en de dagbesteding van WerkPro aan de Havenkade. Deze organisaties zijn intensief betrokken bij de zorg voor de bewoners. 

containerwoningen Havenkade Assen

28 oktober ONS WERK DOET ERTOE VOOR MENSEN

Containerwoningen aan de Havenkade binnenkort bewoond

“Het is heel bijzonder dat we met elkaar – gemeente Assen, Leger des Heils, WerkPro en Actium – dit project gerealiseerd hebben. We zijn er trots op om woonruimtes aan te kunnen bieden aan mensen die het lastig vinden om in een gewone woonwijk te wonen”, aldus Rein Swart, directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium tijdens de open dag van de vijf zogeheten containerwoningen aan de Havenkade in Assen.

Verbonden aan de nacht- en dagopvang
De containerwoningen zijn woonruimtes voor mensen die door persoonlijke problemen niet in een gewone wijk kunnen wonen en in een prikkelarme omgeving met veel steun werken aan hun herstel en stabilisatie. Doel is dat zij weer grip op hun leven krijgen en zich weer kunnen handhaven in de maatschappij. De woonruimtes zijn op deze locatie geplaatst, omdat ze zijn verbonden aan de nacht- en dagopvang van het Leger des Heils en de dagbesteding van WerkPro aan de Havenkade. Deze organisaties zijn intensief betrokken bij de zorg voor de bewoners. 

containerwoningen Havenkade Assen

23 november WE MAKEN ER WERK VAN

Straatmagazine De Riepe bestaat 25 jaar

In 2022 is het 25 jaar geleden dat Straatkrant De Riepe voor het eerst verkocht werd. Dat werd gevierd met een inspirerend symposium over de toekomst van De Riepe.