Een inclusieve samenleving

De arbeidsmarkt inrichten op inclusie en diversiteit is een maatschappelijke opgave. WerkPro wil samenwerken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen en talent wordt benut. Daarom zijn we altijd op zoek naar werkgevers met gezond verstand en het hart op de goede plek. Die net als wij mensen een kans willen geven.

Want: samen werkt beter.

Een inclusieve samenleving

De arbeidsmarkt inrichten op  inclusie en diversiteit is een maatschappelijke opgave. WerkPro wil samenwerken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen en talent wordt benut. Daarom zijn we altijd op zoek naar werkgevers met gezond verstand en het hart op de goede plek. Die net als wij mensen een kans willen geven.

Want: samen werkt beter.

Bij WerkPro werken mensen met diverse achtergronden. Diversiteit is een waardevolle toevoeging binnen een team. We zijn ons er steeds meer van bewust dat diverse en inclusieve organisaties beter functioneren. Vanuit onze voorbeeldfunctie is het daarom extra belangrijk dat wij ons zichtbaar inzetten voor een inclusieve samenleving. Maar het is ook belangrijk dat we kritisch zijn waar het onze eigen organisatie betreft.

Sinds dit jaar werken twee mensen bij WerkPro die zich samen bezighouden met het onderwerp Diversiteit en inclusie:

 • Johan Weishaupt, adviseur Inclusie en Diversiteit in opdracht van de gemeente Groningen
 • Jeanet Verveer, redacteur van Dat is Groningen, een website met verhalen die de diversiteit van de stad laten zien.

Johan is op dit moment samen met collega’s en de cliëntenraad bezig om de toegankelijkheid van onze gebouwen te toetsen. WerkPro is zich ervan bewust dat ook intern nog genoeg te winnen valt als het gaat om inclusie en diversiteit. Op deze manier komen verschillende perspectieven en expertise samen en worden ze optimaal benut. WerkPro heeft op 29 maart 2023 het Charter Diversiteit getekend waaruit een plan van aanpak volgt.
Zo kunnen we het onderwerp nog meer kracht bij zetten. Samen met de adviseur Inclusie en Diversiteit zoeken we de samenwerking op met het onderwijs en andere organisaties in de regio, omdat we geloven dat dit thema zich bij uitstek leent om van elkaar te leren.

Adviseur Inclusie en Diversiteit

In opdracht van de gemeente Groningen is Johan Weishaupt onze adviseur Inclusie en Diversiteit. Als adviseur is Johan onder andere verantwoordelijk voor onderdelen van de lokale diversiteitsagenda en brengt hij samenhang tussen de diensten en stakeholders. Johan werkt verbindend, ondersteunend en motiverend. Hij is in te zetten voor advies, presentaties of als sparring partner binnen WerkPro en in de gemeente Groningen.

Binnen zijn takenpakket valt:

 • Het organiseren van symposia, kennissessies, netwerkbijeenkomsten en workshops die aansluiten bij de behoeften van de netwerkpartners en stakeholders.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen in coproductie met zowel de gemeente als met relevante stakeholders.
 • Zorgen voor ontwikkeling en vertaling van “Visie op Inclusie en Diversiteit” en daarbij de verbinding leggen met de uitvoering van het Charter Diversiteit binnen WerkPro.
 • Een aanzet geven tot een samenhangend beleid door onderwerpen uit verschillende beleidsterreinen aan elkaar te koppelen en daar relevante stakeholders actief bij te betrekken.
 • Kijken hoe we buiten de gebaande paden met innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.

Contactgegevens
Johan Weishaupt
adviseur Inclusie en Diversiteit

j.weishaupt@werkpro.nl
06-11999769

werkdagen: maandag t/m donderdag 

Dat is Groningen

WerkPro staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet ongeacht gender, herkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd of fysieke handicap of verstandelijk beperking. Deze diversiteit vind je dan ook terug bij de deelnemers van WerkPro. De diversiteit die je ziet bij WerkPro maakt Dat is Groningen zichtbaar. Op Dat is Groningen vind je nieuwsberichten, interviews, en verhalen uit de stad Groningen over alle dimensies van diversiteit. Want onbekend maakt onbemind en met deze berichten over uiteenlopende groepen leren we elkaar kennen èn waarderen.

Stedelijk Netwerk Diversiteit


Het Stedelijk Netwerk Diversiteit draagt bij aan een inclusieve samenleving, in opdracht van de gemeente Groningen. Het netwerk telt nu al ruim 100 organisaties en is volop in ontwikkeling. We geloven dat we nog meer kunnen bereiken door samen te werken en zo het verschil te maken. We organiseren thema- en netwerkbijeenkomsten, geven masterclasses en workshops voor bestaande en potentiële leden van het netwerk. Al onze activiteiten en het online platform op LinkedIn hebben tot doel:

 • kennis en expertise delen
 • uitwisselen van informatie
 • samenwerking en samenhang bevorderen
 • signaleren en agenderen
 • deskundigheidsbevordering
 • een relevante infrastructuur borgen