Je traject bij WerkPro

Je traject bij WerkPro

Praktische informatie

Welkom bij WerkPro! We zijn blij dat je bij ons een werkplek hebt gevonden. Op deze pagina hebben we de praktische informatie over je traject overzichtelijk bij elkaar gezet.

Wil je meer weten over wat we je te bieden hebben? Kijk dan eens bij onze werkplekken

Eigen bijdrage

Ben je ouder dan achttien jaar en krijg je zorg/begeleiding van WerkPro vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaal je een eigen bijdrage volgens een vast abonnementstarief. Deze bijdrage wordt maandelijks geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK vind je meer informatie. Als je nog geen achttien jaar bent, hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als je recht hebt op Wlz-zorg, kan je via het zorgkantoor hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij/zij ondersteunt (je) bij alles rondom jouw zorgtraject en dagbesteding.  Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vind je het zorgkantoor voor jouw gemeente.

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis. Je zorgaanbieder is verplicht je te wijzen op het bestaan van de vertrouwenspersoon en kan je in contact brengen. In Groningen wordt dit georganiseerd door Quasir.

Kijk voor meer informatie op de website van Menzis zorgkantoor.

Klanttevredenheid

We willen graag weten wat je ervaring is bij WerkPro. We zijn blij als je tevreden bent over je traject en de begeleiding. We willen het ook graag weten als er dingen zijn waar je niet tevreden over bent. Daar kunnen we van leren en onze dienstverlening verbeteren.

Eens in de 2 jaar onderzoeken we organisatie-breed de klanttevredenheid. Soms houden we tussentijds een kleiner onderzoek en vragen we de deelnemers van een bepaalde locatie of doelgroep naar hun mening.

Najaar 2018 is in een grootschalig onderzoek de mening van 411 mensen gevraagd over (begeleid werken bij) WerkPro. Zij gaven ons gemiddeld een 7,8!

We zijn blij met deze waardering voor het werk en de begeleiding. En met de constructieve opmerkingen die gemaakt zijn, doen we ons voordeel. Bijvoorbeeld kan het beter als het gaat om hoe ‘schoon en opgeruimd’ de werkplek is: “ … Als je iets eerder stopt met werk, dan heb je meer tijd om op te ruimen.”

Er is ruimte voor verbetering en tegelijk reden tot tevredenheid: “Ik heb geleerd om beter met mensen om te gaan. Ik heb geleerd om rustiger te blijven bij klanten. Ook heb ik geleerd om niet direct in de verdediging te schieten op het moment dat ik ergens op wordt aangesproken.”

  Cliëntenraad

  Wat is een clientenraad?

  De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten of deelnemers van WerkPro. De cliëntenraad is een brug tussen de deelnemers, de projectleiding en het bestuur van de organisatie. Via de cliëntenraad hebben de deelnemers zelf iets te zeggen over hoe WerkPro het doet. Het belang van de deelnemers is ook het belang van WerkPro: wij willen graag weten wat goed gaat, maar ook wat misschien onduidelijk is of beter kan.

  De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschrijft de onderwerpen waarover een cliëntenraad iets te zeggen heeft. Wil je weten hoe dat in de praktijk werkt? Kijk dan eens op www.clientenraad.nl.

  Wat doet de clientenraad?

  De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de deelnemers op verschillende manieren.

  • Door als een verslaggever te luisteren naar wat deelnemers vinden van hun traject.
  • Door als een politieagent te letten op de rechten en plichten van de deelnemers en de organisatie.
  • Door als een slim jongetje gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van WerkPro.
  Hoe komt de clientenraad aan informatie?
  • De leden van de cliëntenraad kennen de organisatie allereerst uit eigen waarneming en ervaringen als deelnemer. Daarnaast is er regelmatig contact met deelnemers van andere WerkPro-locaties, bijvoorbeeld via werkbezoeken. De uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoek geven mooie aanknopingspunten voor gesprekken met deelnemers en met de bestuurder.

  • De gesprekken met de bestuurder gaan bijvoorbeeld over de begeleiding, de veiligheid op de werkplek, cursussen voor deelnemers, nieuwe projecten en veranderingen bij WerkPro, omgang met elkaar en de regels op de werkvloer.

  Wat doet de cliëntenraad met een klacht of suggestie?

  Een persoonlijke klacht bespreek je met je begeleider of met de klachtenfunctionaris van WerkPro.

  Een meer algemene klacht kan je melden bij de cliëntenraad via cliëntenraad@werkpro.nl. Natuurlijk krijg je dan een reactie terug. Ook positieve of verbeterpunten van WerkPro horen we graag; al die punten kunnen we bespreken met de projectleiding of met de bestuurder.

  “Ik hoor nu hoe de organisatie wordt geleid en mag daarover meepraten.“

  w

  Heb je een vraag of informatie voor de CR?

  Heb je een vraag of informatie voor de cliëntenraad? Wij horen het graag!

  “Ik zit in de cliëntenraad omdat ik het leuk vind om mee te denken met WerkPro. Niet alleen bij mijn eigen project maar ook om dingen van andere projecten te horen.”

  Wil je lid worden van de CR?

  Wil je meedenken en meepraten met cliëntenraad? Neem contact op met onze ambtelijk secretaris Ria Schuur (r.schuur@werkpro.nl) over de mogelijkheden: wil je lid worden in je eigen regio of (ook) meedoen in de centrale cliëntenraad? Als lid van de cliëntenraad hoef je niet alles te kunnen, maar herken je jezelf in deze punten:

  • je bent cliënt/deelnemer/vrijwilliger bij WerkPro
  • je bent gemotiveerd en kunt tijd maken om 5 à 6 keer per jaar samen te vergaderen
  • je wilt je inzetten voor het algemeen belang van deelnemers bij WerkPro
  • je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie

  Interesse of meer weten? 
  Mail naar Ria Schuur: r.schuur@werkpro.nl.

  CONTACT

  WerkPro 
  Zilverlaan 2 
  9743 RK Groningen 
  (050) 317 52 00
  info@werkpro.nl 

  Stichting WerkPro heeft een

  ANBI-status