Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

Het Twaalfde Huis

Aan mensen met zware verslavingsproblematiek biedt het Twaalfde Huis dagbesteding. De deelnemers zijn vaak polygebruikers, hebben op meer dan één gebied problemen en kunnen daar vaak niet op eigen kracht uitkomen. Hun wereld is vaak klein en het gedrag is niet altijd aangepast. Structuur, duidelijkheid, aandacht en respect zorgt voor een eerste ingang om met deze deelnemers in contact te komen.

Het Twaalfde Huis biedt werk dat naar eigen draagkracht mag worden ingevuld. Werk is een middel om in contact te komen, een zinvolle dagbesteding te bieden én om het gevoel van eigenwaarde terug te geven.

De deelnemers worden aangesproken op hun gedrag en de nadruk wordt gelegd op behaalde doelen of vooruitgang. Het belangrijkste is om de deelnemer zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te laten verkrijgen of herwinnen.

Het Twaalfde Huis / City Works

Eemskanaal NZ 32a
9713 AB Groningen
050 5797 845
12ehuis@werkpro.nl

Openingstijden:
ma t/m vr: 8.30 – 16.30 uur

{

Bij WerkPro vinden we het belangrijk dat iedereen aan het werk kan.

City Works

City Works is een activiteit van het Twaalfde Huis die klussen opknapt voor Groninger ondernemers. Het gaat voornamelijk om het verspreiden van folders, maar City Works doet ook schoonmaakwerk, tuinieren en het ontruimen van panden.

De Riepe

Hét maandelijkse straatmagazine voor Noord-Nederland informeert lezers over onderwerpen die op straat leven. De Riepe – het Groningse woord voor stoep – probeert zo de kloof tussen dak- en thuislozen en ‘gewone’ burgers te verkleinen.

De Riepe is een initiatief van WerkPro en wordt geproduceerd in samenwerking met InspireMedia. Bij het maken van de straatkrant spelen participeren en het opdoen van werkervaring een belangrijke rol. Alle taken die komen kijken bij het maken van een (straat)krant kunnen door deelnemers met een traject worden gedaan.

Mensen die dak- of thuisloos zijn verkopen de straatkrant, waarbij 90 cent van de verkoopprijs van €2,10 voor de verkoper is.

De Riepe
Eemskanaal NZ 32
9713 AB Groningen
(050) 579 1818
riepe@werkpro.nl

Openingstijden:
ma t/m vr: 8.30 – 16.30 uur

Aanmelden verkopers:
ma t/m vr: 9.00 – 12.00 uur

Contact opnemen met de redactie?
Studio Spinlink
redactiederiepe@werkpro.nl

Havenkade

Dagbesteding en begeleiding aan mensen met zware verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen: van zwerfjongere tot 60+. De deelnemers hebben vaak op meer dan één gebied problemen en redden het dan niet om op eigen kracht daar uit te komen. Hun wereld is klein en het gedrag is niet altijd aangepast.

De Havenkade – zoals het project in Assen ook wordt genoemd – biedt werk dat naar eigen draagkracht mag worden ingevuld. Werk is een middel om in contact te komen, een zinvolle dagbesteding te bieden én het gevoel van eigenwaarde terug te krijgen. De deelnemers vinden er steun bij elkaar en op de locatie wordt ook samen een warme maaltijd genuttigd. 

Het werk

Er zijn verschillende afdelingen: de fietsenwerkplaats, de demontage, de keuken en kantine, de tuin en kas en een houtwerkplaats. Hier wordt een een diversiteit aan werk verricht: licht productiewerk, schoonmaakwerk, keuken- en kantinewerk, buitenwerk en kleinschalige houtbewerking.

We proberen werk te vinden wat bij de interesses van onze deelnemers past. Naast het werk verzorgen we af en toe ontspanningsactiviteiten. WerkPro Assen biedt aan de mensen die er werken structuur via dagbesteding en begeleiding.
Daarnaast stimuleren we het contact tussen de deelnemers, de medewerkers en stagiairs, zodat de doelgroep ervaart dat de wereld bestaat uit meer dan alleen verslaafde mensen.

WerkPro Assen

Havenkade 16
9403 AH Assen
(0592) 20 13 46

Samenwerkingspartners

WerkPro werkt veel samen met collega-instellingen. Momenteel is er een samenwerking met onder meer VNN, het Cosis-Data team & Jongerenopvang, Werkplein Baanzicht, WMO-wijkteams, Reclassering, GGZ, het Leger des Heils, Enter en het Jan Arendshuis. Deelnemers wonen bij ketenpartners, waar ze ook begeleiding krijgen, en worden voor dagbesteding naar de Havenkade doorverwezen.

Kommarin

Een opvang en inloopvoorziening voor iedereen zonder onderdak. Je bent ook welkom wanneer je op zoek bent naar sociaal contact of hulp nodig hebt. Dak- en thuislozen kunnen Kommarin opgeven als postadres. Post ophalen kan iedere werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur bij het loket van het Data-team.

In de inloop is eten en drinken verkrijgbaar. Kommarin organiseert activiteiten zoals bijvoorbeeld een barbecue of een kerstmaaltijd voor alle bezoekers. Bezoekers kunnen gebruik maken van de douche en van de wasserij.

WerkPro beheert de dagopvang, Cosis de nachtopvang.

Nachtopvang

Er zijn 6 bedden beschikbaar. Een bed reserveren kan telefonisch tussen 9.00 en 9.15 bij het Data-team via telefoon 088 – 83 33 981. Zonder reservering kan je ook aan de deur komen, maar dan heb je geen garantie dat er nog een bed beschikbaar is. Een overnachting kost rond de 5 euro. In de Kommarin is een douche en een wasserij.

Ondersteuning

Het Data-team van Cosis werkt in de Kommarin en is dagelijks aanwezig. Zij regelen zaken voor Assenaren die dak- of thuisloos zijn, zoals bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of schuldsanering.

Verslavingszorg

Twee keer per week heeft een medewerker van het FACT team van VNN een inloop-spreekuur voor mensen met een verslaving. De medewerkers van de inloop hebben ervaring met het signaleren van problemen waarbij snel hulp moet worden geboden. Waar nodig schakelen ze hulpverleners van VNN of van Cosis in.

Kommarin

Havenkade 16 
9403 AH Assen
0592-201346 (inloop)
088-83 33 981 (nachtopvang)

Openingstijden dagopvang:
ma t/m vr: 10.00 tot 15.00 uur

Openingstijden nachtopvang
dagelijks geopend van 21.00 tot 9.00 uur

CONTACT

WerkPro 
Zilverlaan 2 
9743 RK Groningen 
(050) 317 52 00
info@werkpro.nl 

Stichting WerkPro heeft een

ANBI-status