Per 1 januari 2022 gaan de activiteiten op het gebied van welzijn in de gemeente Groningen over van Stichting MJD naar WerkPro. Daarmee behouden de inwoners de waardevolle dienstverlening en de medewerkers hun baan. Het gaat onder meer om Link 050, Jimmy’s, Buurtbemiddeling en Woonkans.

Stichting Vlechter, waarvan MJD sinds 2018 onderdeel is, heeft – met medeweten van de gemeente Groningen – constructieve gesprekken gevoerd met Stichting WerkPro. De gesprekken hebben geresulteerd in overeenstemming over de overname van activiteiten. De betrokken medewerkers komen in dienst van WerkPro.

Samen werkt beter
WerkPro en MJD werken al jaren samen in stad Groningen. Zij zijn netwerkpartners in Overbrug (voor jongeren op weg naar zelfstandigheid) en DiMON Noord voor maatschappelijke ondernemingen. Elk met eigen en aanvullende expertise zetten WerkPro en MJD zich in voor welzijn van mensen, door hen op weg te helpen in de maatschappij. Met werkplekken en scholingsaanbod, bemiddeling, zorg en ondersteuning.

De dienstverlening van bekende onderdelen als Link050 (steunpunt vrijwilligers) en Jimmy’s (steunpunt jongeren) blijven door WerkPro gewaarborgd voor de komende jaren. Dat geldt ook voor de ondersteuning bij het voorkomen van huisuitzetting (Woonkans) en het oplossen van conflicten tussen wijkbewoners (Buurtbemiddeling). Tenslotte krijgen de activiteiten voor stichting Leergeld en op het gebied van migrantenprostitutie, emancipatie en diversiteit een vervolg bij WerkPro.

“Door dit samengaan ontstaat meer ruimte voor innovatie”, denkt Rein de Vries, manager Welzijn bij MJD. “Dat komt ten goede aan de bewoners in Noord-Nederland, want WerkPro ziet mogelijkheden om onze activiteiten ook in andere gemeenten uit te rollen.”

Marga à Nijeholt, manager Wijkwerken, sluit hierbij aan: “WerkPro kan met deze welzijnsactiviteiten de domeinen zorg en welzijn nog sterker met elkaar verbinden.”

Toekomstperspectief
Behalve dat WerkPro de werkgever wordt van de medewerkers, verandert er voorlopig niets. De dienstverlening en ondersteuning worden op volle sterkte en onder dezelfde voorwaarden voortgezet.
Gaandeweg zullen de MJD-activiteiten meer geïntegreerd worden in WerkPro. Peter Rutgers, directeur WerkPro, gaat ervoor: “in bestaande en nieuwe initiatieven zal onze synergie het welzijn in Noord-Nederland een boost geven.”