Update 19 mei 2022
Lees hier het hele verhaal van Andries.

Wil je meer weten over Praktijkleren bij WerkPro?
Wil je zelf aan de slag met Praktijkleren? Benieuwd wat er mogelijk is bij WerkPro? Neem dan contact met ons op via re-integratie@werkpro.nl.

Groningen – vrijdag 22 april 2022

Op vrijdag 22 april heeft wethouder Carine Bloemhoff de 100e praktijkverklaring in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe uitgereikt aan Andries de Wit. Hij werkt in en rondom de Vensterschool Selwerd in het onderhoud en de schoonmaak. Voor zijn inspanningen heeft hij de praktijkverklaring ontvangen. Andries heeft met het halen van de praktijkverklaring zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Praktijkleren is een initiatief van Werk in Zicht samen met Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, Terra en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Erkenning voor de deelnemer Ongeveer 20% van de beroepsbevolking heeft geen startkwalificatie en staat daardoor aan de zijlijn. Praktijkleren is ontstaan om het groeiende tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Werk in Zicht zet zich samen met het MBO en SBB in voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen zijn kwaliteiten kan laten zien. De Praktijkverklaring is enerzijds een waardering voor deelnemers die (nog) niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen maar kan voor een aantal kandidaten anderzijds stimulerend werken om (delen van) een opleiding te gaan volgen.

Kansen vergroten op de arbeidsmarkt Andries heeft zich aangemeld bij WerkPro en is aan het werk gegaan bij de Vensterschool Selwerd. Hij werkt in het onderhoud en de schoonmaak. Andries is erg enthousiast over praktijkleren: ‘Toen ik hoorde dat deze mogelijkheid er voor mij was heb ik daar niet lang over na hoeven denken, dit vergroot mijn kans op de arbeidsmarkt. Het is een tijd geleden dat ik in de schoolbanken zat dus dit was een mooie kans om toch een verklaring te halen zonder dat ik daarvoor ook theorielessen hoef te volgen’. Andries hoopt dat hij met de praktijkverklaring kan doorstromen naar een betaalde baan.

Een leven lang ontwikkelen Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Praktijkleren kan hierbij helpen voor de (toekomstig) werknemer en werkgever. Het is de ambitie om van Praktijkleren de standaard te maken voor de groep die op dit moment (nog) niet in staat is om regulier onderwijs te volgen. Dit past goed bij een leven lang ontwikkelen.

Aan de slag met praktijkleren Wanneer je als werkgever, werknemer of werkzoekende enthousiast bent geworden, kan er contact opgenomen worden via de website www.werkinzicht.nl/praktijkleren of via praktijkleren@werkinzicht.nl De arbeidsmarktregio Werk in Zicht coördineert dit project. UWV en gemeenten werken hierin nauw samen met MBO en SBB.