Gezamenlijk Statement Aanpak Dakloosheid 2023-2030

Een eigen woning, een eigen stabiele basis, is een mensenrecht. Bovendien is dit de eerste belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. WerkPro levert hier met het Housing First project een actieve bijdrage aan. Op 5 december wordt de nieuwe¬†#aanpakdakloosheid¬†gepresenteerd. 31 maatschappelijke organisaties maken een gezamenlijk statement voor een ambitieus en kansrijk […]

Oosterparkwijk krijgt eerste Michi Noeki

Een Michi-No-Eki is een Japanse halteplaats, waar je even kunt plassen, uitrusten, koffie drinken, je baby verschonen, krantje lezen, je telefoon of scootmobiel kunt opladen en informatie over de wijk(-activiteiten) kunt ophalen. Straks dus ook in de Oosterparkwijk in Groningen. Want we zijn niet allemaal even mobiel. We worden ouder, blijven langer thuis wonen, er […]