Oosterparkwijk krijgt nieuw wijkcentrum ‘Bij Van Houten’

Een aantal jaar geleden heeft WerkPro samen met bewonersorganisaties uit de Oosterparkwijk de wens uitgesproken voor een nieuw buurtcentrum in de Oosterparkwijk. Na de sloop van het Treslinghuis in 2018 had de Oosterparkwijk geen groot ontmoetingscentrum meer. Daar komt nu verandering in. Het college van B&W wil de voormalige Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk […]