100% kringloop keurmerk is verlengd voor onze kringloopwinkels

Het 100% kringloop keurmerk van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is weer met drie jaar verlengd. Onze kringloopwinkels zijn zelfs met vlag en wimpel geslaagd! De auditoren van de BKN troffen een goed georganiseerde organisatie aan en zeggen er het volgende over: “Er is sprake van een bijzonder goed uitgewerkt (kwaliteits-) managementsysteem. Goed merkbaar is […]

Lockdown: winkels en horeca dicht, zorg en ondersteuning gaan door

Nu we opnieuw worden geconfronteerd met een lockdown, schakelt WerkPro terug naar veilig doorwerken aan zorg en ondersteuning voor onze deelnemers. Zij blijven welkom voor opvang en dagbesteding, ook als de locatie gesloten is voor klanten. We bieden individuele begeleiding, maatschappelijke opvang en dagbesteding in aangepaste vorm en op aangepaste schaal. We houden ons uiteraard […]

Welzijnsactiviteiten MJD door onder vlag Stichting WerkPro

Per 1 januari 2022 gaan de activiteiten op het gebied van welzijn in de gemeente Groningen over van Stichting MJD naar WerkPro. Daarmee behouden de inwoners de waardevolle dienstverlening en de medewerkers hun baan. Het gaat onder meer om Link 050, Jimmy’s, Buurtbemiddeling en Woonkans. Stichting Vlechter, waarvan MJD sinds 2018 onderdeel is, heeft – […]

Impact Ondernemen bij WerkPro

WerkPro wil op delen van de organisatie een transitie maken naar een succesvolle impact onderneming. Dit betekent een verandering van organisatie en vraagt een andere manier van werken met meer focus op het perspectief van de klant consument, de klantreis. Daarnaast vraagt het om sturen op de juiste uitkomsten: naast financiële en omzetdoelstellingen, ook impactdoelstellingen. […]

Studenten Hanzehogeschool halen prachtig bedrag op met On/mogelijke Opdracht

330 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bedrijfskunde verdienden dit jaar een enorm bedrag voor onze organisatie, waarmee wij onze locaties kunnen gaan verduurzamen (‘led it shine’ was het thema). Alle verwachtingen werden ruimschoots overtroffen toen het team financiën het bedrag van € 18.515.62 aankondigde! Focus en volharding is nodig om de ‘on/mogelijke opdracht onderneming’ te runnen […]