Per 1 april 2022 begint Cees Jan Gieskes met zijn nieuwe functie bij WerkPro. De huidige bestuurder Peter Rutgers, gaat met welverdiend pensioen na nog een extra jaar in functie. Hij neemt afscheid in juni, zodat zijn opvolger tijd heeft zich in te werken in de organisatie en het netwerk.

WerkPro maakt al 40 jaar werk van kansen voor mens en maatschappij. Cees Jan Gieskes kenmerkt zich als een verbinder met visie. Hij heeft brede ervaring in de profit- en non-profit sector. Organisatie- en arbeidsmarktontwikkeling en werken en leren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn de rode draad in zijn carrière. Daarnaast weet hij actief verbinding te leggen tussen ondernemen, sociaal-maatschappelijke impact en duurzaamheid, precies de uitdaging waar WerkPro voor staat.

Met Cees Jan Gieskes krijgt WerkPro een mensgerichte en energieke bestuurder. Hij loopt de marathon, maar zorgt ook voor de achterhoede door als bezemwagen anderen over de finish helpen.