De eerste 9 mensen gestart met een Basisbaan. Een uniek, 4 jaar durend experiment van de gemeente Groningen. De eerste ervaringen van de deelnemers zijn positief. Met de Basisbaan creëert de gemeente extra werkgelegenheid voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Tegelijk dragen de Basisbanen bij aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen. Niet iedereen kan op dit moment alle werkzaamheden uitvoeren ivm Corona, maar waar mogelijk zijn mensen aan het werk.

Wethouder Werk & Participatie Carine Bloemhoff: “Ik ben er trots op dat de eerste mensen gestart zijn! In onze gemeente hebben we nog steeds een grote groep mensen die niet deelneemt aan de arbeidsmarkt en niet in staat is om in een eigen inkomen te voorzien. Met de Basisbaan bieden we deze mensen weer een baan met een fatsoenlijk loon. De Basisbanen hebben ook nog eens maatschappelijke meerwaarde aangezien de deelnemers nuttige taken uitvoeren in wijken en dorpen die anders blijven liggen. Het mes snijdt dus aan twee kanten en dat is erg fijn!”.

Wijk of dorp in the lead
De Basisbanen dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid in de wijken en de dorpen. In vrijwel alle wijken ligt namelijk aanvullend werk dat nu niet uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld in het onderhoud van openbare ruimte, in onderhoud van of activiteiten in wijkgebouwen, bij zorg-of onderwijsinstellingen of in de vorm van klussen bij sportverenigingen of culturele activiteiten. Welke taken van belang zijn voor de leefbaarheid is per wijk of dorp geïnventariseerd aangezien deze sterk kunnen verschillen.

Basisbaner Abdel Salmi werkt sinds maart bij het Groenhuis en de Gereedschapskist in de Korrewegwijk. “Ik vind het prachtig dat ik met allerlei klussen in de wijk mensen kan helpen en de wijk een beetje mooier maak. Zo zorg ik er voor dat zwerfafval opgeruimd wordt, help ik mensen met klusjes in huis die ze zelf niet kunnen en haal ik met de elektrische bakfiets grof vuil op. Ik doe dus nuttig en leuk werk en ga na een dag werken met een fijn gevoel weer naar huis.”

Evalueren gedurende het experiment
De mensen die een Basisbaan uitvoeren worden nauw begeleid door de gemeente en organisaties in de wijk als Saaksumborg, Wijkbedrijf Selwerd, Wijkdeal de Wijert of WerkPro. Aangezien het om een experiment gaat wordt er veelvuldig geëvalueerd hoe het experiment loopt en waar moet worden bijgestuurd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen samen met partijen als Startfoundation, de Cliëntenraad en de Vakbond.

De gemeente Groningen voert de Basisbaan stapsgewijs in en wil aan het einde van het jaar rond de 40 tot 50 basisbanen gerealiseerd hebben. Na het experiment wordt besloten of de Basisbaan doorgang vindt.