Honderd straatgoten, verdeeld over de Oosterparkwijk te Groningen, zijn medio april 2020 voorzien van een embleem waarop staat ‘Hier begint de zee’. 

Met deze zin hoopt initiatiefnemer en Oosterparkwijkbewoner Ellen Beck op bewustwording bij haar buurtgenoten over wat men veelal klakkeloos op straat gooit en vooral wat het gevolg daarvan is.
Plastic soep begint namelijk bij u in de straat. Hemelwater neemt zwerfafval mee de goot in, verpakkingsmateriaal en vooral sigarettenfilters komen in ons water terecht. We zijn ons veelal niet bewust van de gevolgen van zwerfafval in de goot: maar liefst 100 miljard kilo zwerfafval belandt jaarlijks in open water. Het draagt allemaal bij aan de immense plastic soep in de oceaan die momenteel zo groot is als Frankrijk. Naar schatting worden er alleen al in Nederland zo’n zeven tot tien miljard peuken jaarlijks op straat gegooid. Een sigaret blijft wel twee tot twaalf jaar liggen, de schadelijke stoffen verdwijnen door het hemelwater in de grond.

Bij een onderzoek waar sigarettenpeuken in een aquarium werden gegooid bleek na 96 uur de helft van de vissen overleden*
(bron: Vera Kurpershoek, masterstudent Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship aan de Universiteit Utrecht)

In de Oosterparkwijk probeert Duurzaam Oosterpark bewustwording te creëren door grote en kleine projecten te organiseren, op een vriendelijke en positieve manier. Zwerfafval tegengaan is één van de hoofdzaken waar ze zich mee bezig houden: zo staan er 23 vrolijke extra (adoptie-)prullenbakken die ook zélf worden geleegd, is er een actief zwerfvuilteam van bewoners en wordt er jaarlijks een schone straatwaarderingsprijs uitgereikt. Met de komst van de Buurtbus is het mogelijk geworden bewoners te ondersteunen met het afvoeren van grofvuil. Verder worden er verschillende opruimacties en milieustraten georganiseerd. Door deze initiatieven is er steeds beter zicht op de afvalstromen in de Oosterparkwijk en de behoefte van bewoners hierin.

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de website van duurzaamoosterpark; een platform waar bewoners informatie vinden over de projecten en vele tips om zélf te verduurzamen. ‘Hier begint de zee’ werd door wijkbewoners gekozen uit vele inzendingen bij de wedstrijd ‘Altijd een goed idee’, georganiseerd door de Coöperatieve Wijkraad.
Duurzaam Oosterpark huisvest zich in Stadrestaurant Het Oude Politiebureau, Zaagmuldersweg 3. Hier komen circulaire projecten in de wijk samen en worden nieuwe projecten geïnitieerd. Duurzaam Oosterpark is een onderdeel van WerkPro en werkt samen met Groningen Schoon Dankzij Mij, Bewonersorganisatie, Gemeente Groningen, de Coöperatieve Wijkraad en WIJ-team Oosterparkwijk.