Een gilde is een laagdrempelige manier om via een BBL-opleiding een vakdiploma te halen: veel leren in de praktijk, terwijl de bijbehorende theorie ook op de werklocatie wordt aangeboden.

WerkPro heeft inmiddels 2 wijkgildes in Groningen, in samenwerking met de gemeente, Noorderpoort en sociale partners. Mensen zonder werk of diploma uit de wijken Beijum-Lewenborg of Paddepoel kunnen zich hier in de praktijk bekwamen voor zorg en dienstverlening, detailhandel of horeca. En in één schooljaar hun BBL-diploma halen!

In september 2021 start een gilde voor stadjers die aan de slag willen in vervoer en bezorgen, als fietsenmaker of als steward. Meer informatie over Stadsgilde WerkProton is te lezen in de flyer.