Een aantal jaar geleden heeft WerkPro samen met bewonersorganisaties uit de Oosterparkwijk de wens uitgesproken voor een nieuw buurtcentrum in de Oosterparkwijk. Na de sloop van het Treslinghuis in 2018 had de Oosterparkwijk geen groot ontmoetingscentrum meer. Daar komt nu verandering in. Het college van B&W wil de voormalige Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk veranderen in een wijkcentrum genaamd: ‘Bij Van Houten’. In het pand gaan we samen met de bewonersorganisaties een activiteitenplan maken. Dat plan is gebaseerd op de wensen en behoeften van vele bewoners van de Oosterparkwijk.

Bij Van Houten’

In ‘Bij Van Houten’ gebeurt straks van alles voor en door bewoners: sport en bewegen, kunst en cultuur, gezondheid en zorg, cursussen, gezonde voeding, natuur en duurzaamheid. En je kunt er ook gewoon terecht voor een kopje koffie. Bovendien is er naast dit brede programma van activiteiten en voorzieningen ook ruimte voor initiatieven van bewoners.

Het wijkcentrum wordt voor 1 april gebruiksklaar gemaakt in een van de twee gebouwen van de voormalige Siebe Jan Boumaschool. Het wijkcentrum aan de Oliemuldersweg 47A zal dan zes dagen per week de hele dag geopend zijn voor alle bewoners. Ook wordt het gebouw verduurzaamd. Dit bekostigt de gemeente met geld van de Regiodeal Groningen Noord. Dit geld ontvangt de gemeente van het Rijk om te zorgen dat de brede welvaart en de leefbaarheid in Groningen verbetert.

Het naastgelegen Rijksmonument uit de jaren dertig, wordt opgeknapt in de tweede fase. Dan werkt de gemeente samen met bewoners, het bestuur van ‘bij Van Houten’ en WerkPro een voorstel uit voor het gebruik van dit tweede gebouw. De verwachting is dat dit volgend jaar in gebruik genomen wordt.

Kijk voor meer informatie op de website.