We zijn trots op onze begeleiders en heel blij met de waardering en het vertrouwen van onze deelnemers. Dit gaat over het hart van WerkPro: werk dat ertoe doet voor mensen!

Opzet laagdrempelig
Net als in 2021 was de onderzoeksopzet uitnodigend en laagdrempelig. Het succes van deze aanpak  blijkt uit de hoge respons sinds we werken met kaartjes.

Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en 2 open vragen: wat gaat goed en wat kan beter?

Hoge respons
Totaal hebben we 1.600 kaartjes verspreid naar 41 werkbedrijven waar deelnemers dagbesteding volgen en 7 afdelingen van waaruit individuele begeleiding wordt gegeven. De respons was hoog: resp. 55% (dagbesteding) en 60% (individuele begeleiding). En al die respondenten gaven onze begeleiding gemiddeld een ruime 8:  de werkbegeleiding een 8,1 en individuele begeleiding een 8,8. Het cijfer gaat voor werk/dagbesteding vooral over werkplezier en beter in je vel zitten. Door individuele begeleiding krijgen mensen vooral meer zelfvertrouwen.

Feedback
“Persoonlijke gelijkwaardige benadering vanuit begeleiders”

“Ik ben gelukkig op het werk. Het houdt mij bezig en ik denk daardoor minder na over mijn land. Daar deed ik ook werk met kleding. Ik geniet ervan.”

“Waar ik weg kom en waar ik nu sta… Super!”

“De vrijheid om dingen te leren op mijn eigen snelheid”

Dit zeggen deelnemers bijvoorbeeld over wat goed gaat.

Natuurlijk kunnen ook dingen beter. Op die vraag worden vooral communicatie en afspraken nakomen (ook door de deelnemer zelf 😉), schone en nette werkvloer en de vergoeding genoemd als verbeterpunten. Dat nemen we ter harte. De uitkomsten van het onderzoek worden per project doorgenomen in het team.

Lees hier hoe we bij WerkPro werken aan kwaliteit.