Trijn van der MeulenPer 1 april 2022 is als lid van de Raad van Commissarissen van stichting WerkPro benoemd Trijn van der Meulen MBA MCM. Zij volgt Marjolein Bolt op als commissaris met aandachtsgebied zorg en welzijn. Marjolein Bolt neemt afscheid na de maximale benoemingsperiode.

In het dagelijks leven is Trijn van der Meulen bestuurder van Maeykehiem in Sint Nicolaasga, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft zij ruimschoots ervaring in verschillende directiefuncties in de zorg en bij een Sociale Werkvoorziening. Haar ondernemersachtergrond geeft nog een extra aanknopingspunt bij WerkPro.

 

Zelf motiveert Trijn haar sollicitatie als volgt:
“WerkPro is niet alleen een mooi bedrijf maar ook een belangrijke. Het biedt veel mensen kansen en mogelijkheden die ze elders niet of nauwelijks kunnen krijgen. De manier waarop binnen WerkPro ondernemerschap en zorg/dagbesteding/re-integratie samenkomen vind ik inspirerend en bewonderenswaardig. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

De RvC van WerkPro is verheugd de vacature met Trijn op dit kwalitatieve niveau weer te kunnen invullen. Zorg en welzijn zijn immers de kernactiviteiten van WerkPro.