Werkgevers WIJ Groningen, Noorderpoort, het Ronald McDonald Kinderfonds, WerkPro en Pro Facto en de gemeente Midden-Groningen hebben dinsdag 29 maart 2023 het Charter Diversiteit ondertekend. Daarmee zeggen zij toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

V.l.n.r.: Rolf van der Maas (SER Diversiteit in Bedrijf), Mirjam Kuin (WIJ Groningen),  Paul de Rook (Noorderpoort), Miranda Noorlander (Ronald McDonald Kinderfonds), Valentina Djoemai (SER Diversiteit in Bedrijf), Niko Struiksma (Pro Facto), Markus Ploeger (Gemeente Midden-Groningen), Cees Jan Gieskes (WerkPro).

De ondertekening, mede georganiseerd door Noorderlink, vond plaats tijdens het congres ‘Bruggen Bouwen’ in het Kielzog Theater in Hoogezand, waar diversiteit en ‘kunnen meedoen in de samenleving’ centraal stonden.

Breed draagvlak

Rolf van der Maas, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf, belichtte in zijn presentatie het belang van een breed draagvlak voor diversiteit en inclusiebeleid. Van der Maas: “Om D&I-beleid succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat er hiervoor op alle organisatieniveaus voldoende actieve steun is. Het helpt hierbij om je je bewust te zijn van de manieren waarop een bestuur, leidinggevenden of medewerkers draagvlak kunnen versterken, en om rekening te houden met eventuele weerstand. Zo kan je gemakkelijker strategieën en concrete acties inzetten om te proberen het draagvlak voor D&I binnen de organisatie te vergroten.”

Laagdrempelig werven

Dat D&I een belangrijk speerpunt is voor WIJ Groningen, benadrukt Mirjam Kuin, Raad van Bestuur: “Omdat wij vanuit onze sociale wijkteams dagelijks in verbinding staan met de inwoners van Groningen willen wij ook de afspiegeling van de diversiteit in de wijken versterken binnen onze teams. Onlangs hebben we ervaren dat we via een laagdrempelige manier van werven en selecteren nieuwe kandidaten met een diverse achtergrond hebben weten aan te trekken. Soortgelijke succesvolle interventies willen we strategischer gaan inzetten om onze aanpak voor diversiteit en inclusie zo sterk mogelijk te maken”, aldus Kluin.

Na de ondertekenceremonie van vandaag is het totaal aantal ondertekenaars van het Charter Diversiteit gegroeid naar 434. Binnen zes maanden na ondertekening dienen de vandaag aangesloten partijen een Plan van Aanpak in waarin zij hun D&I-beleid en -doelen verder omschrijven. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.

Dit is een artikel van de SER, Sociaal Economische Raad.