WerkPro neemt corona-maatregelen, maar doet haar best om de noodzakelijke zorg te blijven leveren: individuele begeleiding, maatschappelijke opvang en dagbesteding in aangepaste vorm.

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM:

  • we organiseren onze ondersteuning en dagbesteding in werkbedrijven op een aangepaste manier, in kleinere groepen en eventueel andere activiteiten
  • contacten in het kader van noodzakelijke zorg vinden zoveel mogelijk op afstand, telefonisch plaats
  • we letten op elkaar en onze klanten: ga naar/blijf (t)huis als je klachten hebt
  • bijeenkomsten en ontmoetingen die niet echt nodig zijn gaan niet door

Concreet betekent dit voor nu dat:

  • onze horecalocaties tenminste t/m 6 april zijn gesloten voor gasten
  • de maaltijdvoorziening voor ouderen in Bernlef doorgaat; de maaltijden worden thuisbezorgd
  • we de zorg in het kader van maatschappelijke opvang blijven leveren; wie dakloos is, kan aan het Eemskanaal terecht voor dagopvang. Ook de maaltijdvoorziening voor deze kwetsbare doelgroep gaat door. Individuele begeleiding en budgetbeheer blijven we bieden, maar zoveel mogelijk op afstand
  • onze werkbedrijven in andere sectoren op aangepaste schaal open blijven voor deelnemers en klanten; het cliëntenvervoer van en naar bepaalde werkbedrijven gaat eveneens door
  • de openbare stallingen in de stad Groningen open blijven, evenals de kringloopwinkels.

Vanaf 19 maart:

  • GoudGoed zamelt tenminste t/m 6 april geen oud papier in. In de wijken waar GoudGoed en andere verenigingen oud papier inzamelen, kan gebruik worden gemaakt van de papiercontainers. Kijk in de afvalwijzer van de gemeente Groningen voor meer informatie.

Volg de sociale media van onze werkbedrijven voor meer informatie over de maatregelen per locatie. Met specifieke vragen kan je terecht bij de betreffende locatie of per mail naar pr@werkpro.nl. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.