Oosterparkwijk krijgt nieuw wijkcentrum ‘Bij Van Houten’

Een aantal jaar geleden heeft WerkPro samen met bewonersorganisaties uit de Oosterparkwijk de wens uitgesproken voor een nieuw buurtcentrum in de Oosterparkwijk. Na de sloop van het Treslinghuis in 2018 had de Oosterparkwijk geen groot ontmoetingscentrum meer. Daar komt nu verandering in. Het college van B&W wil de voormalige Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk […]

Ingezameld textiel wordt Gronings Goud

Gronings Goud? Dat is een nieuw hoogwaardig garen met een bijzondere herkomst. Het is namelijk voor 100% gemaakt van oud textiel uit Groningen. Afgelopen zomer is de textielafdeling van GoudGoed, samen met Reblend een pilot gestart om een aantal textielstromen uit te sorteren. Het gaat om textiel dat is afgekeurd voor de verkoop, textielafval of -opslag zoals, […]

100% kringloop keurmerk is verlengd voor onze kringloopwinkels

Het 100% kringloop keurmerk van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is weer met drie jaar verlengd. Onze kringloopwinkels zijn zelfs met vlag en wimpel geslaagd! De auditoren van de BKN troffen een goed georganiseerde organisatie aan en zeggen er het volgende over: “Er is sprake van een bijzonder goed uitgewerkt (kwaliteits-) managementsysteem. Goed merkbaar is […]

Lockdown: winkels en horeca dicht, zorg en ondersteuning gaan door

Nu we opnieuw worden geconfronteerd met een lockdown, schakelt WerkPro terug naar veilig doorwerken aan zorg en ondersteuning voor onze deelnemers. Zij blijven welkom voor opvang en dagbesteding, ook als de locatie gesloten is voor klanten. We bieden individuele begeleiding, maatschappelijke opvang en dagbesteding in aangepaste vorm en op aangepaste schaal. We houden ons uiteraard […]