Gezamenlijk Statement Aanpak Dakloosheid 2023-2030

Een eigen woning, een eigen stabiele basis, is een mensenrecht. Bovendien is dit de eerste belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. WerkPro levert hier met het Housing First project een actieve bijdrage aan. Op 5 december wordt de nieuwe #aanpakdakloosheid gepresenteerd. 31 maatschappelijke organisaties maken een gezamenlijk statement voor een ambitieus en kansrijk […]

Cees Jan Gieskes wordt nieuwe bestuurder WerkPro

Per 1 april 2022 begint Cees Jan Gieskes met zijn nieuwe functie bij WerkPro. De huidige bestuurder Peter Rutgers, gaat met welverdiend pensioen na nog een extra jaar in functie. Hij neemt afscheid in juni, zodat zijn opvolger tijd heeft zich in te werken in de organisatie en het netwerk. WerkPro maakt al 40 jaar werk […]