WerkPro wil graag een deel van de diverse en inclusieve wereld worden. Dit is WerkPro natuurlijk al als het gaat om de deelnemers, maar deze zelfde missie willen we ook aangaan voor medewerkers in dienst. Dit betreft dan het hoofdkantoor, werkbedrijven en onze welzijnsdiensten als Woonkans, Jimmy’s, Buurtbemiddeling en Link050.
Dit is een missie waar het managementteam volledig achter staat en dus gaan we een intentieverklaring Charter Diversiteit tekenen op 28 maart aanstaande in het Kielzog in Hoogezand. Noorderlink en het Stedelijk Netwerk Diversiteit zijn ook aanwezig.

Wat houdt het Charter diversiteit in en welke processen zetten we in gang?

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring waarmee WerkPro zegt als werkgever te willen werken aan diversiteit en inclusie. Om deze missie te realiseren worden we ondersteund door SER Diversiteit in bedrijf. Zij ondersteunen alle ondertekenaars in het proces van ondertekening naar de uitvoering.

Als eerste stap is er dus de ondertekening, een halfjaar daarna wil WerkPro een eerste concept plan van aanpak gereed hebben, waarin de doelen worden beschreven. Dit concept plan zal z’n vorm krijgen in samenspraak met alle medewerkers. Het is dan ook niet voor niets dat we binnenkort een werkgroep samenstellen waarin alle afdelingen zoveel mogelijk zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks moeten wij ons verantwoorden over de gestelde doelstellingen.

We gaan met het hele team dit innovatieve proces aan onder het motto: “Samen Bouwen we aan een inclusief WerkPro.” Wil je intussen geïnspireerd worden hoe andere charter ondertekenaars zoals Gasunie het doen? Lees dan de interviews op www.datisgroningen.com, waar je naast interviews over het charter nog meer interviews kunt lezen over diversiteit in Groningen.

Verkennend onderzoek naar stand van zaken diversiteit en inclusie

In de aanloop naar het Charter diversiteit is er een verkennend kleinschalig onderzoek geweest naar de wensen en behoeften van medewerkers met betrekking tot diversiteit en inclusie op met name het hoofdkantoor door drie tweedejaars HR studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Dit onderzoek zal mede de basis vormen van het uiteindelijke plan van aanpak. De presentatie van het onderzoek en de door hen gemaakte handleiding is onlangs gepresenteerd. Een student gaat in februari aan de slag met een vervolg op dit onderzoek.

Adviseur Johan Weishaupt met drie studenten van Behoefte Onderzoek Inclusie bij de presentatie op de Hanzehogeschool.

Hoe nu verder?

Na de ondertekening gaat WerkPro de werkgroep samenstellen, We zullen je via onze pagina op de hoogte houden van ontwikkelingen. Vast contactpersoon en coördinator van het Charter is Johan Weishaupt, adviseur Inclusie en Diversiteit. j.weishaupt@werkpro.nl 06-11999769

“Samen Bouwen we aan een inclusief WerkPro.”