Stedelijk Netwerk Diversiteit

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Stedelijk Netwerk Diversiteit

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Wat is het Stedelijk Netwerk Diversiteit?
Het Stedelijk Netwerk Diversiteit draagt bij aan een inclusieve samenleving, in opdracht van de gemeente Groningen. Het netwerk telt nu al ruim 100 organisaties en is volop in ontwikkeling. We geloven dat we nog meer kunnen bereiken door samen te werken en zo het verschil te maken. We organiseren thema- en netwerkbijeenkomsten, geven masterclasses en workshops voor bestaande en potentiële leden van het netwerk. Al onze activiteiten en het online platform op LinkedIn hebben tot doel:

  • kennis en expertise delen
  • uitwisselen van informatie
  • samenwerking en samenhang bevorderen
  • signaleren en agenderen
  • deskundigheidsbevordering
  • een relevante infrastructuur borgen

Van oudsher is vooral aandacht besteed aan culturele, religieuze en etnische diversiteit. Tegenwoordig programmeren we alle dimensies van diversiteit en staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen én kansen voor Groningen. Alles wat we doen is erop gericht om professionals zo goed mogelijk te ondersteunen op weg naar een inclusief Groningen voor elke burger en – soms ook de eigen – organisatie.

Wie kan zich aansluiten bij het netwerk?
Organisaties en zelfstandigen met de ambitie om bij te dragen aan een inclusieve Groninger samenleving. Geïnteresseerd? Neem contact op met of meld je meteen aan bij onze adviseur Inclusie en Diversiteit.

Hoe werkt het netwerk (samen)?
Alle bijeenkomsten van het netwerk organiseren we in nauwe samenwerking met een of meer netwerkpartners. De partners stellen bijvoorbeeld een locatie beschikbaar, verzorgen een deel van het programma of delen de kosten. Door gebruik te maken van elkaars faciliteiten en expertise, bereiken we samen meer.

Word lid van het netwerk op LinkedIn
Op LinkedIn delen we kennis, initiatieven en kansen op het gebied van diversiteit in de gemeente Groningen. Zo is LinkedIn een digitale aanvulling op de thema- en netwerkbijeenkomsten van het Stedelijk Netwerk Diversiteit.
Met concrete (organisatie)vragen kan je ook terecht bij de adviseur Inclusie en Diversiteit.

 

Contactgegevens
Johan Weishaupt
adviseur Inclusie en Diversiteit

j.weishaupt@werkpro.nl
06-11999769

TERUGBLIK
Netwerkbijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt

TERUGBLIK
Week van de diversiteit

Terugblik congres Noorderlink ‘Bruggen bouwen’ 28 maart 2023

TERUGBLIK

Themabijeenkomst 24 januari 2023:
‘talent ontdekken in de praktijk’

24 januari jl. waren we met meerdere netwerkpartners bij het Talentperron van de gemeente Groningen. Georganiseerd door Johan Weishaupt, Adviseur Inclusie en Diversiteit en werkzaam vanuit WerkPro.

Wat is het Talentperron en wat heeft het netwerk daar gedaan?

Het Talentperron is een samenwerking tussen de gemeente Groningen en UWV die ook nog volop aan het ontwikkelen is. Het is een drempelvrije plek voor burgers van alle leeftijden die zich oriënteren op de eerste- of vervolgstap in hun loopbaan of vrijwilligerswerk.

Het netwerk heeft hier gekeken door de bril van de mensen waarvoor zij werken en daardoor ook met de inclusiebril. Zij gaven de mensen van het Talentperron feedback over hoe het inclusiever kan.
We werden enthousiast ontvangen door meerdere gidsen van het Talentperron die ons meenamen vanuit de vloerplattegrond (waar woon je en heb je gewoond) naar de verschillende huisjes met allerlei onderwerpen die ons motiveerden en informatie gaven over alle mogelijkheden om (ander) werk te vinden maar vooral om iets te vinden wat past bij je talenten en interesses. 

Talentenmuur

We konden onder andere uit de talentenmuur met doosjes drie talenten kiezen waarmee meteen je een beeld kreeg welk werk het beste zou passen bij je gekozen talent. Een deelnemer dacht bijvoorbeeld dat de drie talenten ook passend zijn bij andere sectoren waar zij niet zo snel aan had gedacht. We konden zelfs zien hoe een uniform, behorende bij een bepaald beroep, ons zou staan.

Link050, het vrijwilligerssteunpunt van de Gemeente Groningen is ook vertegenwoordigd bij een van de huisjes, voor als men nog niet zo goed weet wat voor werk bij jou past en je het eerst wilt uitproberen middels vrijwilligerswerk.

Wil je ook een rondleiding bij het Talentperron?

Het talentperron is erg geliefd, waardoor aanmelden voor een rondleiding van een gids nodig is. Meer informatie over het talentperron vind je op: https://talentperron.nl/.

Al met al waren we blij verrast door alle mogelijkheden en zullen het talentperron dan ook graag aanbevelen aan een ieder die werk zoekt of vrijwilligerswerk die bij haar, hem of diens hoort.
Na afloop had het netwerk met elkaar een netwerklunch waarbij verschillende netwerkpartners elkaar via korte pitches op de hoogte brachten van interessante ontwikkelingen mbt diversiteit en inclusie bij de betreffende organisatie.
Gemeente Groningen en het UWV bedanken we voor hun ontvangst.

Themabijeenkomst 20 september 2022: ‘inspireer een ander’

Op 20 september is er een netwerkbijeenkomst geweest van het Stedelijk Netwerk Diversiteit. Het thema was “inspireer een ander”, wat zeker ook gebeurde! Zo zijn er een hoop belangrijke zaken besproken en was het een informele middag waarin meerdere sprekers onder andere verteld hebben over vooroordelen en discriminatie. Bekijk de video voor een terugblik op deze succesvolle en mooie middag.