Stedelijk Netwerk Diversiteit

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Stedelijk Netwerk Diversiteit

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Wat is het Stedelijk Netwerk Diversiteit?
Het Stedelijk Netwerk Diversiteit draagt bij aan een inclusieve samenleving, in opdracht van de gemeente Groningen. Het netwerk telt nu al ruim 100 organisaties en is volop in ontwikkeling. We geloven dat we nog meer kunnen bereiken door samen te werken en zo het verschil te maken. We organiseren thema- en netwerkbijeenkomsten, geven masterclasses en workshops voor bestaande en potentiële leden van het netwerk. Al onze activiteiten en het online platform op LinkedIn hebben tot doel:

  • kennis en expertise delen
  • uitwisselen van informatie
  • samenwerking en samenhang bevorderen
  • signaleren en agenderen
  • deskundigheidsbevordering
  • een relevante infrastructuur borgen

Van oudsher is vooral aandacht besteed aan culturele, religieuze en etnische diversiteit. Tegenwoordig programmeren we alle dimensies van diversiteit en staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen én kansen voor Groningen. Alles wat we doen is erop gericht om professionals zo goed mogelijk te ondersteunen op weg naar een inclusief Groningen voor elke burger en – soms ook de eigen – organisatie.

Wie kan zich aansluiten bij het netwerk?
Organisaties en zelfstandigen met de ambitie om bij te dragen aan een inclusieve Groninger samenleving. Geïnteresseerd? Neem contact op met of meld je meteen aan bij onze adviseur Inclusie en Diversiteit.

Hoe werkt het netwerk (samen)?
Alle bijeenkomsten van het netwerk organiseren we in nauwe samenwerking met een of meer netwerkpartners. De partners stellen bijvoorbeeld een locatie beschikbaar, verzorgen een deel van het programma of delen de kosten. Door gebruik te maken van elkaars faciliteiten en expertise, bereiken we samen meer.

Word lid van het netwerk op LinkedIn
Op LinkedIn delen we kennis, initiatieven en kansen op het gebied van diversiteit in de gemeente Groningen. Zo is LinkedIn een digitale aanvulling op de thema- en netwerkbijeenkomsten van het Stedelijk Netwerk Diversiteit.
Met concrete (organisatie)vragen kan je ook terecht bij de adviseur Inclusie en Diversiteit.

 

Contactgegevens
Johan Weishaupt
adviseur Inclusie en Diversiteit

j.weishaupt@werkpro.nl
06-11999769

Themabijeenkomst 24 januari 2023

Talent ontdekken in de praktijk

Op 24 januari zijn we met het Stedelijk Netwerk Diversiteit welkom bij het Talentperron van de gemeente Groningen. Dit keer is het thema: talent ontdekken in de praktijk. Een gids neemt ons mee door het talentperron van de gemeente Groningen. We gaan zelf ervaren hoe de route werkt voor onze doelgroep: hoe ontdek je waar je talent ligt, op het gebied van opleiding, betaald werk en vrijwilligerswerk. Wie ben je als persoon? Welke gebeurtenissen hebben je gemaakt tot wie je nu bent? Heb je wensen voor de toekomst en wat heb je nodig om dit te bereiken? Lees verder…

TERUGBLIK

Themabijeenkomst 20 september 2022: ‘inspireer een ander’

Op 20 september is er een netwerkbijeenkomst geweest van het Stedelijk Netwerk Diversiteit. Het thema was “inspireer een ander”, wat zeker ook gebeurde! Zo zijn er een hoop belangrijke zaken besproken en was het een informele middag waarin meerdere sprekers onder andere verteld hebben over vooroordelen en discriminatie. Bekijk de video voor een terugblik op deze succesvolle en mooie middag.

CONTACT

Stichting WerkPro
Zilverlaan 2
9743 RK Groningen
(050) 317 52 00
info@werkpro.nl 

VOLG ONS

Stichting WerkPro heeft een ANBI-status

Stichting WerkPro heeft een

ANBI-status