Stagevacature Groenprojecten Ewsum, Driestenborg en theeschenkerij

De stagevacature is geschikt voor Social Work; Welzijn & Samenleving en Zorg.

De stage start in februari 2024 voor Voltijd/Deeltijd.

Afdeling/Project stageplaats: 
Groenprojecten Ewsum

Adres stageplaats:           
Oosterburen 1 9991 NB te Middelstum

Telefoonnummer: 0595-552195

Aantal stageplaatsen: 1, gecombineerde plek voor Ewsum & Driestenborg

Extra: gezamenlijk vervoer vanaf Groningen mogelijk

Borg Ewsum, de Driestenborg en de Theeschenkerij
Eén van de locaties waar WerkPro werk én begeleiding biedt is het voormalige borgterrein Ewsum bij Middelstum en de iets verderop gelegen boerderij de Driestenborg. Op deze prachtige landelijke locaties biedt WerkPro werk en dagbesteding aan deelnemers met een beperking. Het werk is vooral gericht op tuin- en landschapsonderhoud, licht productiewerk en horeca. Er is een theeschenkerij op het landgoed Ewsum.

Ewsum en de Driestenborg bieden dagbesteding aan mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken. De redenen zijn divers: een verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, leerproblemen en gedragsproblematiek of een psychiatrisch verleden. Maar ook verslavingsproblematiek of mensen met een Wajong.

Op deze projecten is veel aandacht voor veiligheid, structuur, gedrag en sfeer. De deelnemers zijn vaak erg op zichzelf gericht. Leren samenwerken is dan ook een belangrijk item. De meeste deelnemers hebben een uitgebreid netwerk en er zijn vaak meerdere instanties bij betrokken. Contact en goed overleg met alle betrokken partijen hoort daarom bij het werk van de begeleider. Zoals overleg met de woonbegeleiding en voogd of familieleden van de deelnemer.

Het werk
Op Ewsum en de Driestenborg werken dagelijks ongeveer 45 mensen onder begeleiding van meerdere begeleiders. Daarnaast zijn er leer/werkplekken en stageplekken voor opleidingen en werkervaring op mbo/hbo niveau. Naast een scala aan werkzaamheden dat het onderhoud van het gehele terrein met zich meebrengt, leren de mensen allerlei vaardigheden, zoals vakmatige -, werk­nemers -, communicatieve en sociale vaardigheden. Ook hier geldt weer net als op alle projecten van WerkPro: werk is ook een middel.

De diensten en producten die geleverd worden zijn o.a. horeca (vergader-arrangemen­ten), educatie (schooltuintjes, natuurexpedities), streekproducten (groenten en fruit).

Voor de stagiair betekent dit dat je:

  • werkt met mensen met een beperking, verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, met een psychiatrisch verleden en Jeugdzorg jongeren.
  • op doordeweekse dagen werkt van 8 tot 16 uur.
  • meedoet aan alle voorkomende werkzaamheden die gelden op de stageplek zoals in de tuinen, het bos, in productie of de Theeschenkerij.
  • een voorbeeldfunctie hebt en later een begeleidende functie.
  • serieus, flexibel en respectvol in omgang met onze mensen ben.

De stagiair wordt direct betrokken bij het begeleiden van de deelnemers, bij het uitvoeren van hun dagbestedingswerkzaamheden, het houden van intakes en het schrijven van zorgplannen in het klantvolgsysteem. De stagiair mag aanschuiven bij het multidisciplinair overleg en wordt actief betrokken bij het netwerk en instanties rondom de deelnemers.

Gegevens praktijkbegeleider t.b.v. sollicitatie

Brief en cv per e-mail naar Nikki Benders.

n.benders@werkpro.nl

mobiel: 0627226948

Tel algemeen: (0595) 552 195

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Over WerkPro
WerkPro maakt werk van kansen voor mens en samenleving in Noord-Nederland. Al onze activiteiten verbinden zorg en welzijn met werk. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet.

De sociale ondernemingen van WerkPro bieden werkplekken met begeleiding, training en ondersteuning waar nodig.
Zo werken we aan zelfstandigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Met ruim 40 vestigingen en 340 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks 2.500 mensen werk en perspectief.

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld