WerkPro en welzijn

WerkPro maakt werk van kansen voor mens en maatschappij. We verbinden werk, welzijn en zorg: via werk met begeleiding, training en ondersteuning op meerdere  levensgebieden, worden mensen sterker en zelfstandiger.

Onze sociale ondernemingen bieden werkplekken én producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde. Wie werkt voelt zich beter, maar we weten uit ervaring: om te kunnen werken moet de basis op andere levensgebieden stabiel zijn.

WerkPro en welzijn

WerkPro maakt werk van kansen voor mens en maatschappij. We verbinden werk, welzijn en zorg: via werk met begeleiding, training en ondersteuning op meerdere  levensgebieden, worden mensen sterker en zelfstandiger.
Onze sociale ondernemingen bieden werkplekken én producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde.
Wie werkt voelt zich beter, maar we weten uit ervaring: om te kunnen werken moet de basis op andere levensgebieden stabiel zijn.

Welzijn bij WerkPro

Sinds 1 januari 2022 zijn deze welzijnsactiviteiten van stichting MJD overgegaan naar stichting WerkPro. 

Buurtbemiddeling

Ergernissen, conflicten, ruzies? Als je er met de buren zelf niet uitkomt, kan Buurtbemiddeling helpen om een oplossing te vinden.

Iedereen wil prettig wonen. Kleine ergernissen zoals afval in het trappenhuis of geluidsoverlast kunnen leiden tot pesterijen of zelfs ruzie. Een gesprek met buren leidt niet altijd tot een oplossing. Soms lopen conflicten uit de hand en moet zelfs de politie of woningverhuurder ingrijpen. Laat het niet zover komen en schakel Buurtbemiddeling in.

Lees hier meer over Buurtbemiddeling.

Bureau Woonkans

Inwoners van Groningen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Bureau Woonkans bekijkt welke voorwaarden dit zijn.

Bureau Woonkans is een samenwerkingsverband tussen de Groninger wooncorporaties en verschillende instellingen voor hulp- en dienstverlening. Behalve de vijf Groninger wooncorporaties zijn ook verschillende hulpverleningsinstanties betrokken bij de (her)huisvesting van inwoners.

Lees hier meer over Bureau Woonkans.

 

Jimmy's Groningen

Jimmy’s is een talentenbroedplaats en als het nodig is een makkelijke stap naar hulp. Dankzij Jimmy’s krijgen jongeren een beter netwerk, meer zelfvertrouwen, grotere zelfredzaamheid & een grotere kans op werk. Jimmy’s is er voor alle jongeren tussen de 12 en 27 jaar en actief in steeds meer gemeentes.

Lees hier meer over Jimmy’s Groningen.

Link050

In Groningen gebeurt veel rond vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. Link050 is de plek die op dit gebied alles aan elkaar verbindt. Link050 vormt een kennis- en netwerkplatform waarmee jouw initiatief of idee op deskundige manier ondersteuning krijgt en waar jij terecht kan met alle vragen omtrent vrijwilligerswerk en participatiebanen. Een plek voor en door Stadjers. Link staat dan ook voor Locatie voor Ideeën , Netwerken en Kennis. Het initiatief voor link050 komt oorspronkelijk van MJD (Sinds 1 januari 2022 is MJD Welzijn opgegaan in WerkPro) en wordt mede financieel gesteund door de gemeente Groningen. Dit legt de basis voor een concept wat zich kenmerkt door verbinden, delen en samenwerken.

Lees hier meer over Link050.

De Opruimcoach

Advies en ondersteuning van een vrijwilliger bij het opruimen van je huis.

Wie teveel spullen in huis heeft, kan het overzicht kwijtraken en behoefte voelen om ruimte te maken. Maar veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen.

Een vrijwillige opruimcoach van WerkPro kan adviseren en ondersteuning bieden bij het opruimen van het huis.

Lees hier meer over de Opruimcoach.