WerkPro Wonen

Een eigen woning, een eigen stabiele basis is een eerste belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. WerkPro levert hier op verschillende manieren een actieve bijdrage aan.

WerkPro Wonen

Een eigen woning, een eigen stabiele basis is een eerste belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. WerkPro levert hier op verschillende manieren een actieve bijdrage aan.

Kamers met kansen

Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, heeft WerkPro Wonen, Kamers met kansen. Kamers met kansen is een samenwerking met de gemeente Groningen, Noorderpoort, Alfa college, de school als wijkers (WIJ-teammedewerkers van gemeente Groningen) en WerkPro.

Door middel van het beschikbaar stellen van een kamer met individuele begeleiding, voor een periode van 1 jaar, worden jongeren in hun eigen kracht gezet. Met als doel het stabiliseren van de levensgebieden waarin een hulpvraag aanwezig is. Hierdoor lukt het jongeren om na 1 jaar uit te stromen naar volledige zelfstandigheid.

Aanmeldingen, vragen of meer informatie over WerkPro Wonen?

Neem dan contact op met

Sabrina Hamouda
Projectleider jongeren 

s.hamouda@werkpro.nl
of stuur een bericht via Whatsapp op 06 152 00 590.

Het Bouwdepot

Samen met de gemeente Groningen verzorgt WerkPro Wonen een pilot om 5 jongeren een jaar lang te voorzien van een budget.

WerkPro Wonen heeft de unieke kans om uitvoering te geven aan deze pilot: Het Bouwdepot (2022 – 2023). Binnen Het Bouwdepot, heeft WerkPro Wonen de mogelijkheid om 5 jongeren van 18 tot 21 jaar, een jaar lang een budget van € 1.050,-  te bieden. Dit in combinatie met een kamer en individuele begeleiding, om zo het leven van deze jongeren op de rit te krijgen en te bouwen aan hun toekomst.  

Het Bouwdepot landelijk
 

Het Bouwdepot is een aanpak waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een maandelijkse schenking ontvangen, om zelf te bouwen aan hun toekomst.

Meer dan 12.500 jongeren in Nederland bevinden zich in een crisissituatie: dak- of thuisloos, met oplopende schulden, geen familie en geen sociaal of financieel vangnet. Zij hebben vaak vanaf moment nul pech gehad en bevinden zich al jarenlang in deze omstandigheden. Volgens zowel de jongeren, als de gemeenten en professionals is er binnen het huidige systeem geen passend aanbod voor deze groep (thuisloze) jongvolwassenen met een problematische leefsituatie. Met name de 18- tot 21-jarigen vallen door de mazen van de wet en kunnen zelden uit hun crisissituatie komen.

In die mazen van de wet is het Bouwdepot ontstaan: een aanpak die buiten het systeem om denkt. Wij onderzoeken, in de praktijk, een nieuwe aanpak.

Een jaar lang geeft het Bouwdepot, in de vorm van een stabiel maandelijks inkomen, deze jongeren wat ze nodig hebben: (financiële) rust en de mogelijkheid om zelf aan persoonlijke doelen te werken. Niet gedicteerd door een ander, maar gebaseerd op vertrouwen. Ze komen zelf weer achter het stuur en krijgen de regie over hun leven terug. Het Bouwdepot wordt gerealiseerd in samenwerking met gemeenten en gemeentelijke financiering.

Lees verder op de website van Het Bouwdepot.

Gezamenlijk Statement Aanpak Dakloosheid 2023-2030

Een eigen woning, een eigen stabiele basis, is een mensenrecht. Bovendien is dit de eerste belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. WerkPro levert hier met het Housing First project een actieve bijdrage aan.

In december 2022 is de nieuwe #aanpakdakloosheid gepresenteerd. 31 maatschappelijke organisaties maken een gezamenlijk statement voor een ambitieus en kansrijk plan. Lees hier wat nodig is om #dakloosheid tegen te gaan en uit te bannen.