Wijkwerken

werken aan leefbaarheid voor en door wijkbewoners

Wijkwerken

Mensen die hun eigen wijk socialer, schoner en mooier maken. Dat is Wijkwerken. Voor diegenen zonder regulier werk, voor vrijwilligers of voor mensen die een participatiebaan of zinvolle dagbesteding zoeken. Begeleiders bieden ondersteuning bij het werk.

Het buurthuis is een ontmoetingsplek in de wijk. Het beheer van buurthuizen is dan ook een van de belangrijkste werkzaamheden. Ander werk dat Wijkwerken doet zijn klussen in scholen, buurtcentra en speeltuinen, het ondersteunen van woningcorporaties en het verzorgen van een computerspreekuur. Het werk is veelzijdig en nuttig.

Wijkwerken is te vinden in de Groninger wijken Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk (SPT), Beijum en Oosterparkwijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONTACT

www.wijkwerkengroningen.nl 

Wijkwerken Beijum
Claremaheerd 51-53
9736 LC Groningen

Buurtcentrum Het Heerdenhoes
Melsemaheerd 2
9736 EN Groningen
beijum@wijkwerkengroningen.nl

Wijkwerken SPT
Eikenlaan 288
9741 EW Groningen
Karlijn Rump: 06 51 36 76 51
Sandra Effing: 06 10 86 31 61
spt@wijkwerkengroningen.nl

Wijkwerken Oosterpark
Zaagmuldersweg 3
9713 LB Groningen
(050) 317 1280 / 06 – 5217 0666
oosterpark@wijkwerkengroningen.nl

 

 

Wijkwerken Beijum

Wijkwerken SPT

Wijkwerken Oosterpark

Bij Wijkwerken aan de slag? Bekijk onze werkplekken!

CONTACT

WerkPro 
Zilverlaan 2 
9743 RK Groningen 
(050) 317 52 00
info@werkpro.nl 

Stichting WerkPro heeft een

ANBI-status