Keurmerken

Als organisatie vinden we het belangrijk dat we onze zaken goed op orde hebben. Om dit voor klanten en opdrachtgevers inzichtelijk te maken, laten wij onze werkzaamheden toetsen door externe partijen. 

Keurmerken

Als organisatie vinden we het belangrijk dat we onze zaken goed op orde hebben. Om dit voor klanten en opdrachtgevers inzichtelijk te maken, laten wij onze werkzaamheden toetsen door externe partijen. 

CIIO certificaat

CIIO is het externe bureau dat jaarlijks onze locaties bezoekt en onderzoekt of WerkPro aan de verschillende kwaliteitseisen voldoet. CIIO toetst aan de hand van een keurmerk of we aan allerlei internationale normen (ISO 9001-2015) voldoen.

Een organisatie met het CIIO certificaat heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening.

WerkPro is een erkend leerbedrijf

Waarom stage-erkenning door SBB belangrijk is voor stagiairs

WerkPro heeft enkele tientallen erkenningen voor mbo opleidingen en biedt jaarlijks meer dan 100 mbo stagiairs een stageplaats. De stageplaatsen van WerkPro voldoen allemaal aan de erkenningscriteria van de SBB, waarmee de stagiair de zekerheid heeft dat hij kan leren wat nodig is voor zijn of haar opleiding. 

Zonder erkende stageplaats zal de leerling geen erkend diploma ontvangen. Welke erkenningen een project heeft kan verschillen. Die informatie is terug te vinden op de website stagemarkt.nl waar de stagiairs ook kunnen zoeken naar stageplekken en met wie ze contact kunnen zoeken.

Wie geeft SBB deze opdracht?
SBB voert haar taken uit in opdracht van het ministerie van OCW. De meest bekende taak van SBB is het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. SBB kijkt naar wat er kan worden geleerd op een stageplek en beoordeelt ook de begeleidingskwaliteit van de stagebegeleider voor de erkenning word afgegeven. De SBB biedt ook fysieke trainingen en ondersteunende trainingsvideo’s aan zodat de begeleider optimaal kan begeleiden.

Wat doet SBB nog meer? 
Ook ontwikkelt SBB de kwalificatiestructuur van het mbo onderwijs en leveren zij stage- en arbeidsmarktinformatie. SBB maakt namens het beroepsonderwijs afspraken met het bedrijfsleven die voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zorgen. Studenten krijgen dankzij SBB stageplekken en praktijkopleiding met uitzicht op een baan, waardoor bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben.

Keurmerk Kringloop Nederland

De kringloopwinkels van WerkPro (GoudGoed, Hergebruik Plus en RaderWerk) beschikken over het Keurmerk Kringloop Nederland van de BKN. Het Keurmerk Kringloop Nederland is in het leven geroepen om professionele kringlooporganisaties de mogelijkheid te bieden zichzelf te onderscheiden. Het keurmerk betekent onder meer dat wordt nagegaan dat kringloopbedrijven hun sociale en milieu doelstellingen vastleggen en operationaliseren, hierover transparant zijn, oog hebben voor hun omgeving, dat arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op collectieve afspraken en dat de interne bedrijfsprocessen op een heldere wijze zijn vastgelegd.

Het Keurmerk Kringloop Nederland is in de basis afgeleid van ISO 9001. Het is geldig voor een periode van 3 jaar. BKN ziet erop toe dat organisaties met het keurmerk eens per 1,5 jaar worden getoetst op de belangrijkste inhoudelijke elementen.

Een positieve reactie na de audit van december 2021:

“Er is sprake van een bijzonder goed uitgewerkt (kwaliteits-) managementsysteem. Goed merkbaar is de directe verbinding met de gecertificeerde ‘moederorganisatie’ WerkPro. Zorg staat voorop, zonder dat de milieuaspecten ondergesneeuwd raken. Er is veel passie en professionaliteit binnen de organisatie, waarbij inzet voor mens en milieu steeds goed herkenbaar is.”