Klanttevredenheid

Eens in de 2 jaar onderzoeken we organisatie-breed de klanttevredenheid tijdens ons Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Soms houden we tussentijds een kleiner onderzoek en vragen we de deelnemers van een bepaalde locatie of doelgroep naar hun mening.

Klanttevredenheid

Eens in de 2 jaar onderzoeken we organisatie-breed de klanttevredenheid tijdens ons Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Soms houden we tussentijds een kleiner onderzoek en vragen we de deelnemers van een bepaalde locatie of doelgroep naar hun mening.

Klanttevredenheid

 

We willen graag weten wat je ervaring is bij WerkPro. We zijn blij als je tevreden bent over je traject en de begeleiding. We willen het ook graag weten als er dingen zijn waar je niet tevreden over bent. Daar kunnen we van leren en onze dienstverlening verbeteren.

Klanttevredenheidsonderzoek 2023

Van eind februari t/m eind maart 2023 vond het klanttevredenheidsonderzoek plaats onder deelnemers die bij onze werkbedrijven werken en bij cliënten die individuele begeleiding krijgen.

Van de in totaal 1543 deelnemers en cliënten hebben 852 de kaartjes met vragen ingevuld. Een totale respons van 55%. Dat is hoog. Evenals in 2021 zijn zij redelijk tot zeer tevreden over het werk, de werkplek en de begeleiding.

Dit zeggen deelnemers bijvoorbeeld over wat goed gaat.

“Ik ben gelukkig op het werk. Het houdt mij bezig en ik denk daardoor minder na over mijn land. Daar deed ik ook werk met kleding. Ik geniet ervan.”

“Waar ik weg kom en waar ik nu sta… Super!”

“De vrijheid om dingen te leren op mijn eigen snelheid”

Deelnemers geven hun werkplek gemiddeld een 8,1 (zelfde als in 2021). Cliënten geven de begeleiding zelfs een 8,8 (een 8,6 in 2021). 

Klanttevredenheidsonderzoek 2021

Meer dan de helft van alle deelnemers/cliënten heeft in 2021 meegedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek: 810 van de 1459 (55,5%). 

Individuele begeleiding krijgt een 8,6. Dit rapportcijfer hangt het sterkst samen met de uitspraak ‘Mijn begeleider helpt mij voldoende met mijn vragen en problemen’. Driekwart (75,8%) van de cliënten is het helemaal eens met deze uitspraak. 

Laat goed zien hoe dingen ook anders bekeken kunnen worden. Positief opbouwende manier’, aldus een cliënt.

Dagbesteding/werk krijgt een 8,1. Dit rapportcijfer hangt het sterkst samen met de uitspraak ‘Door het werk zit ik beter in mijn vel’. De deelnemers zijn het meest eens met de uitspraak ‘Ik kan bij mijn begeleider terecht als ik hem/haar nodig heb’. Tweederde (66,9%) van de deelnemers is het helemaal eens met deze uitspraak.

‘Ik heb weer het gevoel dat ik meetel in de maatschappij en dat ik op mijn manier nuttig kan zijn’, is één van de opmerkingen die deelnemers hebben gemaakt.

We zijn blij met deze waardering voor het werk en de begeleiding. En met de constructieve opmerkingen die gemaakt zijn, doen we ons voordeel.