Ons werk doet ertoe

WerkPro biedt werk en begeleiding. Wie niet werkt heeft daarvoor meestal een goede reden. Wat die reden ook is, WerkPro begint bij wat wel kan en wat iemand graag wil. Wij geloven in de kracht van zinvol werk, als eerste stap op weg naar zelfstandig leven, wonen en werken.

Ons werk doet ertoe

WerkPro biedt werk en begeleiding. Wie niet werkt heeft daarvoor meestal een goede reden. Wat die reden ook is, WerkPro begint bij wat wel kan en wat iemand graag wil. Wij geloven in de kracht van zinvol werk, als eerste stap op weg naar zelfstandig leven, wonen en werken.

Waarom

Het is onze overtuiging dat iedereen waardevol is, ook zonder betaalde baan.
Veel mensen staan buiten spel op de arbeidsmarkt en kunnen niet laten zien wat zij waard zijn. Dat is een gemiste kans voor de arbeidsmarkt én de samenleving! Wij werken dan ook aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Wie ongewild aan de kant staat, tijdelijk of al jaren, kan bij WerkPro zijn eigen waarde weer ontdekken en inzetten. Wij geloven dat passend werk bijdraagt aan zelfvertrouwen, waardering en voldoening. Dat is niet voor iedereen betaald werk, maar wel waardevol werk.

Hoe

Ons middel om eigen waarde te ontdekken is zinvol werk en begeleiding op maat.
Wij doen alles om mensen te ondersteunen bij het aanpakken van belemmeringen om te kunnen werken en meedoen. Dat begint met een geschikte werkplek in een van onze werkbedrijven. Daarnaast kan het gaan over financiën, wonen, individuele begeleiding op andere leefgebieden, scholing, jobcoaching of bemiddeling.
Ons uitgangspunt is dat mensen zelf hun doel bepalen en regie hebben over het bereiken daarvan.

{
Ons middel om eigen waarde te ontdekken is zinvol werk en begeleiding op maat.

Wat

De basis van WerkPro is een 40-tal werkbedrijven met een veelvoud aan werkplekken in Noord Nederland. Deze bedrijven leveren producten en diensten voor consumenten en dragen direct of indirect bij aan de leefbaarheid in de buurt.

In de werkbedrijven of wijkvoorzieningen is plek voor iedereen die (weer) aan de slag wil en nog niet precies weet wat zijn/haar mogelijkheden zijn. Bij WerkPro werken zij in eigen tempo met begeleiding op maat aan eigen doelen. Hun werk creëert waarde voor klanten/de samenleving en tegelijkertijd eigenwaarde en perspectief.

De werkbedrijven van WerkPro zijn als sociale ondernemingen niet gericht op winst maken, maar moeten wel voldoende omzet halen om de begeleiding en de exploitatie te kunnen bekostigen.

Sociaal ondernemend sinds de jaren 80

WerkPro in ontwikkeling

De basis van WerkPro werd al in de jaren 80 gelegd onder de naam Stichting Werkgelegenheidsprojecten (SWP). Sinds die tijd heeft de organisatie verschillende ontwikkelingen doorgemaakt: 

1980 – 1996: Grote werkloosheid

In de jaren 80 is er grote (jeugd)werkloosheid. De Stichting Werkgelegenheidsprojecten (SWP) wordt opgericht om werk- en leertrajecten in Groningen aan te bieden zodat werkloze jongeren een opleiding kunnen volgen in combinatie met het opdoen van werkervaring. De werk-leerplaatsen blijken een succes en de doelgroep wordt uitgebreid met 23-plussers. Ook komen er meer bedrijfssectoren bij zoals houtbouw, metaal en horeca.
In de jaren daarop volgen er steeds meer projecten binnen meer wijken in Groningen zoals bewaakte rijwielstallingen, naaiatelier Stikwerk, administratieve leerplekken en de kringloop Nota Bene (nu bekend als GoudGoed).

1997 – 2002: WerkProjecten Groningen

In 1997 fuseren de SWP en de Werkleerplaatsen van de Hoogte en Indische Buurt (WIHB) waar kringloopbedrijf Notabene en naaiatelier Stikwerk ook onder vallen. Na deze fusie heet de stichting WerkProjecten Groningen. De stichting gaat zich ook begeven op het gebied van zorg door activiteiten te ontwikkelen voor (ex-)verslaafden, dak- en thuislozen en personen met (psycho-)sociale problematiek. Bijvoorbeeld in het Twaalfde Huis. Later wordt de doelgroep nog uitgebreid met mensen met een verstandelijke beperking.
Ondertussen groeit WerkProjecten Groningen. Er komen meerdere bedrijven en projecten bij. Zoals Stichting De Werkplaats en het Simplon Jongerenhotel. De stichting bestaat inmiddels uit meer dan veertig verschillende activiteiten die uiteenlopen van maatschappelijke opvang, zorg en activering, werkleerprojecten, maatschappelijk ondernemen, re-integratie en detachering. De locaties zijn verspreid door Groningen, Friesland en Drenthe.

2002 – 2009: Uitbreiding naar Werkprojecten Groep

De stichting is erg gegroeid en heeft inmiddels ook projecten buiten de provincie Groningen. Daarom voldoet de oude naam niet meer. De naam Werkprojecten Groningen wordt nu veranderd in Werkprojecten Groep.
De Werkprojecten Groep richt zich op de meer kansrijke doelgroepen zoals ontslagwerklozen en mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. In 2005 wordt de stichting erkend als een AWBZ-instelling die ondersteunende begeleiding biedt. Ondertussen worden verschillende stichtingen opgericht en overgenomen en verdere groei volgt.

2009 – heden: WerkPro

Werkprojecten Groep wordt omgedoopt tot WerkPro. Alle projecten worden herkenbaar als onderdeel van WerkPro. De stichting neemt de dagbestedingsprojecten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) over. Ook wordt project Voorwerk opgericht dat zich richt op het begeleiden van jongeren tussen 16 en 27 jaar zonder startkwalificatie.

Tot de dag van vandaag ondersteunt WerkPro nog steeds mensen die aan het werk willen en daar hulp bij kunnen gebruiken.