WerkPro voor werkgevers

Dat de arbeidsmarkt nog niet goed is ingericht op diversiteit is een maatschappelijk vraagstuk. WerkPro werkt aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen en talenten worden benut. Daarom zijn we altijd op zoek naar werkgevers met gezond verstand en het hart op de goeie plek. Die net als wij mensen een kans willen geven. WerkPro is partner voor sociaal ondernemers, met raad en daad.

WerkPro voor werkgevers

Dat de arbeidsmarkt nog niet goed is ingericht op diversiteit is een maatschappelijk vraagstuk. WerkPro werkt aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen en talenten worden benut. Daarom zijn we altijd op zoek naar werkgevers met gezond verstand en het hart op de goeie plek. Die net als wij mensen een kans willen geven. WerkPro is partner voor sociaal ondernemers, met raad en daad.

Samen maatschappelijk impact maken 

WerkPro bereidt mensen uit allerlei doelgroepen voor op een toekomst met werk naar vermogen. Betaald werk als het even kan. Hoe kunnen wij samenwerken aan kansen voor mensen en een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk is? WerkPro Re-integratie adviseert, coacht, traint en bemiddelt. Voor werkgevers en werknemers, uitkeringsverstrekkers en werkzoekenden. Je kunt bij ons terecht voor:

Social return en afspraakbanen

De overheid wil meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij het verstrekken van opdrachten worden afspraken gemaakt over de inzet kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij de uitvoering. Dat is social return, de publieke variant van de landelijke afspraken over inpassing van mensen uit het doelgroepenregister in zogenoemde afspraakbanen. De re-integratieadviseurs kennen de regels en de doelgroepen en weten deze succesvol te verbinden voor alle betrokkenen.

Ontzorgen

Met onze expertise op het gebied van werkgeverschap voor mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen we ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Uitgaande van de dagelijkse bedrijfsvoering, brengen we in kaart wat nodig en mogelijk is. We plaatsen en begeleiden de inpassing van kandidaten en regelen de toepassing van financiële regelingen of het aanvragen van subsidie voor eventuele werkplekaanpassingen.

Re-integratie en outplacement

Kan je werknemer zijn werk niet meer doen? Een re-integratieadviseur helpt je te voldoen aan de Wet Poortwachter en begeleidt de werknemer van werk naar werk in het juiste (2e of 3e) spoor.

Uitbesteden

Als je bedrijf geen mogelijkheden of ruimte heeft om doelgroepen op te nemen, kan sociaal ondernemerschap op een andere manier worden ingevuld. We overleggen graag over een passend alternatief voor jouw onderneming. Bijvoorbeeld kan je een werkbedrijf van WerkPro inhuren voor terreinonderhoud, het wassen van bedrijfstextiel, schoonmaak of catering. Deze werkzaamheden voeren we uit met mensen uit de doelgroep.