Verwijzers

Werk, een zorg minder!

WerkPro is specialist als het gaat om werk en dagbesteding voor doelgroepen.
Daarin zijn we partner voor gemeenten, sociale diensten, het UWV, zorginstellingen, de reclassering en DJI. Voor partijen kortom, die elk op eigen terrein verantwoordelijkheid dragen voor welzijn van mensen. Werk of dagbesteding doet eigenlijk iedereen goed, zodat uiteindelijk minder zorg of geen uitkering meer nodig is.

WerkPro heeft mogelijkheden voor iedereen om in een veilige omgeving, naar draagkracht, met begeleiding op maat, stappen te zetten naar een eigen plek in de samenleving.

Verwijzers

Werk, een zorg minder!

WerkPro is specialist als het gaat om werk en dagbesteding voor doelgroepen.
Daarin zijn we partner voor gemeenten, sociale diensten, het UWV, zorginstellingen, de reclassering en DJI. Voor partijen kortom, die elk op eigen terrein verantwoordelijkheid dragen voor welzijn van mensen. Werk of dagbesteding doet eigenlijk iedereen goed, zodat uiteindelijk minder zorg of geen uitkering meer nodig is.

WerkPro heeft mogelijkheden voor iedereen om in een veilige omgeving, naar draagkracht, met begeleiding op maat, stappen te zetten naar een eigen plek in de samenleving.

De uitgangspunten van WerkPro

  • Wij gaan uit van de kracht en competenties van mensen, jong en oud. We gaan voor ontwikkeling van talenten, gericht op eigen initiatief en zelfregie.
  • Wij zeggen liever ‘meedoen’ of ‘participeren’ dan dagbesteding, want het gaat erom dat mensen actief zijn en zich ontwikkelen.
  • We verbinden de WMO en de Participatiewet, verzekerde zorg en welzijn in een integraal aanbod van werk en begeleiding. Dat doen we (kosten)efficiënt en met betrekking tot de wijk, de leefomgeving van mensen. Centraal staat het versterken van eigen regie op alle leefgebieden.
  • We streven naar geïntegreerde zorg (vanuit WLZ en WMO), zodat mensen – vooral ouderen – het bekende gezicht van één begeleider/verzorgende zien.
  • We bieden werkplekken dicht bij en tussen de mensen. Onze wijkbedrijven brengen alle vormen van meedoen samen in activiteiten die de leefbaarheid in die wijken versterken. Bijvoorbeeld door een wijkrestaurant, buurtwerkplaats, was- en strijkservice, buurtwinkel, buurtconciërges of buurtvervoer.
  • Door de sociaal ondernemende opzet van onze werkbedrijven, bekostigen we zelf een deel van de begeleiding/exploitatie.
  • We zoeken partners in de wijken voor zoveel mogelijk meedoen-plekken met begeleiding ‘op afstand’: buurthuizen, bibliotheken, scholen, sportverenigingen of bedrijven. Hiermee werk je aan een inclusieve samenleving.
  • Ons aanbod is voor iedereen: we werken zoveel mogelijk met een mix van doelgroepen. Voor een beperkte groep mensen is specifieke deskundigheid en begeleiding noodzakelijk in eigen voorzieningen.
  • Mensen kunnen in onze algemene voorzieningen terecht zonder indicatie of eigen bijdrage, bijvoorbeeld op basis van lumpsum-financiering.
  • We zetten ons in voor vertrouwen en samenwerking tussen alle partijen in het sociaal domein, zodat vernieuwing tot stand komt en de inclusieve samenleving dichterbij.