Stagevacature zorgboerderij De Stiep

De stagevacature is geschikt voor Social Work; Zorg.

De stage start in september 2024 voor Voltijd/Deeltijd.

Afdeling/Project stageplaats: 
Zorgboerderij De Stiep

Adres stageplaats:          
Randweg 1 9468 TA Zuidlaren

Telefoonnummer: 050-4095386 

Aantal stageplaatsen: 1

Stagevacature
zorgboerderij De Stiep

De stagevacature is geschikt voor Social Work;
Welzijn & Samenleving en Zorg. Tevens geschikt voor het uitstroomprofiel GGZ-Agoog.

De stage start in september 2024 voor Voltijd/Deeltijd.

Afdeling/Project stageplaats: 
Zorgboerderij De Stiep

Adres stageplaats:          
Randweg 1 9468 TA Zuidlaren

Telefoonnummer: 050-4095386 

Aantal stageplaatsen: 1

Zorgboerderij De Stiep
Eén van de locaties waar WerkPro werk én begeleiding biedt is Zorgboerderij De Stiep in Zuidlaren. Op deze prachtige landelijke locatie biedt WerkPro werk en dagbesteding aan deelnemers met een (psychische) beperking. Het werk is vooral gericht op moestuin- en landschapsonderhoud, verzorgen van onze dieren (paarden, geiten, konijnen, cavia’s en kippen), licht productiewerk, horeca/catering en bakkerij. Er is een theeschenkerij en een landwinkel bij De Stiep in Zuidlaren.

De Stiep in Zuidlaren biedt dagbesteding aan mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken. De redenen zijn divers: een verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, leerproblemen en gedragsproblematiek of een psychiatrisch verleden/heden. Maar ook verslavingsproblematiek, mensen met een Wajong of mensen vanuit de Wmo, MO en BW.


Op dit project is veel aandacht voor veiligheid, structuur, gedrag en sfeer.
De deelnemers zijn vaak erg op zichzelf gericht. Naast het doen van een zinvolle dagbesteding is leren samenwerken dan ook een belangrijk item. De meeste deelnemers hebben een uitgebreid netwerk en er zijn vaak meerdere instanties bij betrokken. Contact en goed overleg met alle betrokken partijen hoort daarom bij het werk van de begeleider. Zoals overleg met de woonbegeleiding, behandelaars en familieleden van de deelnemer.

Het werk
Bij de Stiep werken we van maandag t/m vrijdag in dagdelen, ochtend en middag. Gemiddeld zijn er tijdens een dagdeel ongeveer 22 mensen onder begeleiding van meerdere  werkbegeleiders en assistent-begeleiders/vrijwilligers. Daarnaast zijn er leer/werkplekken en stageplekken voor opleidingen en werkervaring op mbo/hbo niveau. Naast een scala aan werkzaamheden, dat het onderhoud van het gehele terrein met zich meebrengt, leren de mensen allerlei vaardigheden, zoals vakmatige -, werk­nemers -, communicatieve en sociale vaardigheden. Ook hier geldt weer net als op alle projecten van WerkPro: werk is ook een middel. De diensten en producten die geleverd worden zijn horeca (vergader-arrangemen­ten), natuur- en milieueducatie, streekproducten (groenten en fruit), vrije uitloop eieren en scharrelvlees.

Voor de stagiair betekent dit dat je:

  • werkt met mensen met een beperking, verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, met een psychiatrisch verleden, VNN klanten en Jeugdzorg jongeren
  • werktijden voor doordeweekse dagen van 8:00 tot 16:30 uur
  • meedoet aan alle voorkomende werkzaamheden, hierbij heb je een voorbeeldfunctie en later een begeleidende functie
  • serieus, flexibel en respectvol in omgang met onze mensen bent
  • eveneens ruimte hebt om mee te denken en doen in de verdere ontwikkelingen van De Stiep; er liggen een aantal plannen op de plank die uitgewerkt kunnen worden en ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Gegevens praktijkbegeleider t.b.v. sollicitatie

Brief en cv per e-mail naar Ad Duijn

a.duijn@werkpro.nl

Tel algemeen: 050-4095386

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Over WerkPro
WerkPro maakt werk van kansen voor mens en samenleving in Noord-Nederland. Al onze activiteiten verbinden zorg en welzijn met werk. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet.

De sociale ondernemingen van WerkPro bieden werkplekken met begeleiding, training en ondersteuning waar nodig.
Zo werken we aan zelfstandigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Met ruim 40 vestigingen en 340 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks 2.500 mensen werk en perspectief.

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld