Stagevacature GoudGoed Kringloop & Textiel

Social Work; Welzijn & Samenleving

Stagevacature GoudGoed Kringloop & Textiel

Social Work
Welzijn & Samenleving

WerkPro zet zich in voor mensen die ongewild buitenspel staan op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Via een gevarieerd aanbod van zinvol werk en begeleiding, gericht op ontwikkeling en uitstroom. Alle activiteiten van WerkPro worden bedrijfsmatig opgezet: de werkbedrijven leveren producten en diensten voor consumenten en/of een bijdrage aan veiligheid, leefbaarheid en hergebruik. Met 40 werklocaties en 250 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks ruim 2.000 mensen werk en perspectief.

Stagevacature GoudGoed Kringloop & Textiel

Social Work; Welzijn & Samenleving

De stage start in september 2021.

Afdeling/Project stageplaats:        GoudGoed Damsterdiep Kringloop en Textiel 
Hoofdlocatie stageplaats:             Damsterdiep 269, 9713 EE Groningen
Telefoonnr.                                    (050) 503 90 80
Aantal stageplaatsen:                   1

Stagevacature
GoudGoed Kringloop & Textiel

Social Work
Welzijn & Samenleving

De stage start in september 2021.

Afdeling/Project stageplaats:
GoudGoed Damsterdiep Kringloop en Textiel

Hoofdlocatie stageplaats:
Damsterdiep 269
9713 EE Groningen
Tel: (050) 503 90 80

Aantal stageplaatsen:1

GoudGoed Kringloop en Textiel
De zorg voor mensen en de zorg voor het milieu. Dat zijn de twee doelstellingen van GoudGoed. Het kringloopbedrijf zamelt bruikbare goederen in volgens het principe schoon – heel – netjes die worden verkocht of gerepareerd en het biedt activering en arbeidsmatige dagbesteding aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij spreken we van deelnemers.

Iedere deelnemer heeft zijn eigen traject; van zinvolle dagbesteding tot uitstroom naar betaald werk. De doelgroep is zeer divers en er is plek voor mensen met een verslavingsachtergrond, psychische problematiek, re-integratieproces of reclasseringstraject. Er wordt samengewerkt met, of verwezen door, diverse instanties zoals Verslavingszorg Noord Nederland, Lentis, Cosis, Gemeenten, het UWV, Reclassering etc. Bij GoudGoed kunnen de deelnemers onder begeleiding werken aan hun persoonlijke leerdoelen op het gebied van arbeidsgewenning en arbeidsvaardigheden. Voorbeelden zijn omgaan met collega’s, opbouw van uren en werkritme.

Begeleiding
Eenmaal binnen op het project is contact met anderen, een respectvolle benadering en een prettige werkomgeving, de manier om er voor te zorgen dat de deelnemer zich prettig en veilig voelt en weer terugkomt. De begeleiding schuwt niet de confrontatie om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag, maar positief gedrag belonen werkt vaak het best. Een fijne werksfeer en humor speelt een belangrijke rol bij GoudGoed. Deelnemers halen voldoening uit hun werkzaamheden en werkomgeving.   

Het werk
Het werkaanbod bij de locatie aan het Damsterdiep is zeer divers. Zo is er een grote kringloopwinkel, magazijn, computerreparatie, textielafdeling en een atelier. In de kringloop wordt van alles verkocht, van meubels tot electronica en van boeken tot accessoires. Alle textiel wordt eerst uitgesorteerd op de speciale textielafdeling. Ook tassen, schoenen, accessoires en ander textiel. Nadat alles is uitgesorteerd wordt het winkelklaar gemaakt en geprijsd voor levering aan de overige kringloopwinkels van WerkPro.

De stagiair
De stagiair loopt stage op twee afdelingen; kringloop en textiel. Beide afdelingen hebben een andere structuur, doelgroep en takenpakket. Hierin zit ook de uitdaging.

De stagiair wordt direct betrokken bij het begeleiden van deelnemers, het uitvoeren van hun werkzaamheden, het voeren van voortgangsgesprekken, houden van intakes, contact met verwijzende instantie en verslaglegging in het cliëntvolgsysteem. Aan bod komt kennis van verslavingsproblematiek, gesprekstechnieken, casemanagement en groepsdynamica.

Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij affectie met de doelgroep heeft, over  relativeringsvermogen en een flexibele houding beschikt m.b.t. indeling van de werkzaamheden.

Daarnaast wordt er verwacht dat de stagiair en aansturende rol op zich neemt. De stagiair houdt zowel de productie als het welzijn van de deelnemers in de gaten. De stagiair werkt samen met de deelnemers en begeleidt al doende. De stagiair is een teamspeler, houdt van aanpakken, is communicatief vaardig en heeft humor.

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Sollicitatieprocedure
Brief met cv per e-mail naar:

Anita van Huis en Nienke Tamminga
a.vanhuis@werkpro.nl
n.tamminga@werkpro.nl

De stagiair draait eerst 1 dag mee. Bij een wederzijdse klik kan de stage starten.

Meer weten over GoudGoed? Neem hier eens kijkje.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld

CONTACT

WerkPro 
Zilverlaan 2 
9743 RK Groningen 
(050) 317 52 00
info@werkpro.nl 

Stichting WerkPro heeft een

ANBI-status