Stagevacature Groenprojecten Ewsum, Driestenborg 

& De Theeschenkerij

Social Work; Zorg, Welzijn & Samenleving

Stagevacature Groenprojecten Ewsum, Driestenborg
& De Theeschenkerij

Social Work
Zorg, Welzijn & Samenleving

WerkPro zet zich in voor mensen die ongewild buitenspel staan op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Via een gevarieerd aanbod van zinvol werk en begeleiding, gericht op ontwikkeling en uitstroom. Alle activiteiten van WerkPro worden bedrijfsmatig opgezet: de werkbedrijven leveren producten en diensten voor consumenten en/of een bijdrage aan veiligheid, leefbaarheid en hergebruik. Met 40 werklocaties en 250 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks ruim 2.000 mensen werk en perspectief.

Stagevacature Groenprojecten Ewsum, Driestenborg
& De Theeschenkerij

Social Work; Zorg, Welzijn & Samenleving

De stage start in februari 2023 en september 2023.

Afdeling/Project stageplaats:        Groenprojecten Ewsum
Hoofdlocatie stageplaats:             Oosterburen 1 9991 NB te Middelstum        
Telefoonnr.                                    (0595) 552 195
Aantal stageplaatsen:                   4 plekken; 1 voor de theeschenkerij. 2 voor werken in het groen
                                                      en 1 voor de Driestenborg.
Extra:                                            gezamenlijk vervoer vanaf Groningen mogelijk

Stagevacature
Groenprojecten Ewsum,
Driestenborg & De Theeschenkerij

Social Work
Zorg, Welzijn & Samenleving

De stage start in februari 2023 en september 2023.

Afdeling/Project stageplaats:
Groenprojecten Ewsum

Hoofdlocatie stageplaats:
Oosterburen 1
9991 NB te Middelstum        
Tel: (0595) 552 195

Aantal stageplaatsen:4 plekken;
1 voor de theeschenkerij.
2 voor werken in het groen
en 1 voor de Driestenborg.
Extra: gezamenlijk vervoer vanaf Groningen mogelijk

Borg Ewsum, de Driestenborg en de Theeschenkerij
Eén van de locaties waar WerkPro werk én begeleiding biedt is het voormalige borgterrein Ewsum bij Middelstum en de iets verderop gelegen boerderij de Driestenborg. Op deze prachtige landelijke locaties biedt WerkPro werk en dagbesteding aan deelnemers met een beperking. Het werk is vooral gericht op tuin- en landschapsonderhoud, licht productiewerk en horeca. Er is een theeschenkerij op het landgoed Ewsum.

Ewsum en de Driestenborg bieden dagbesteding aan mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken. De redenen zijn divers: een verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, leerproblemen en gedragsproblematiek of een psychiatrisch verleden. Maar ook verslavingsproblematiek of mensen met een Wajong.

Op deze projecten is veel aandacht voor veiligheid, structuur, gedrag en sfeer. De deelnemers zijn vaak erg op zichzelf gericht. Leren samenwerken is dan ook een belangrijk item. De meeste deelnemers hebben een uitgebreid netwerk en er zijn vaak meerdere instanties bij betrokken. Contact en goed overleg met alle betrokken partijen hoort daarom bij het werk van de begeleider. Zoals overleg met de woonbegeleiding en voogd of familieleden van de deelnemer.

Het werk
Op Ewsum en de Driestenborg werken dagelijks ongeveer 45 mensen onder begeleiding van meerdere begeleiders. Daarnaast zijn er leer/werkplekken en stageplekken voor opleidingen en werkervaring op mbo/hbo niveau. Naast een scala aan werkzaamheden dat het onderhoud van het gehele terrein met zich meebrengt, leren de mensen allerlei vaardigheden, zoals vakmatige -, werk­nemers -, communicatieve en sociale vaardigheden. Ook hier geldt weer net als op alle projecten van WerkPro: werk is ook een middel. De diensten en producten die geleverd worden zijn horeca (vergader-arrangemen­ten), educatie (schooltuintjes, natuurexpedities), streekproducten (groenten en fruit).

Voor de stagiair betekent dit dat je:

  • werkt met mensen met een beperking, verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, met een psychiatrisch verleden, VNN klanten, Jeugdzorg jongeren
  • op doordeweekse dagen van 8 tot 16 uur werkt
  • meedoet aan alle voorkomende werkzaamheden in de tuinen, het bos, in productie Hierbij heb je een voorbeeldfunctie en later een begeleidende functie
  • serieus, flexibel en respectvol in omgang met onze mensen bent

Sollicitatieprocedure
Brief met cv per e-mail naar:

Loes Kruizinga
l.kruizinga@werkpro.nl
Tel algemeen: (0595) 552 195

Meer weten over Ewsum? Neem hier eens kijkje.

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld