Stagevacature Natuur en Milieu Educatie (NME) 

De stagevacature is geschikt voor Social Work; Welzijn & Samenleving en Zorg.

De stage start in september 2024 voor Voltijd/Deeltijd.

Afdeling/Project stageplaats: 
NME Hoogezand

Telefoonnummer: 0598 – 323040

Adres stageplaats:          
Burgemeester van Royenstraat West 11 a, 9602 CR Hoogezand

Aantal stageplaatsen: 1

NME centrum
Het Natuur- en Milieu Educatie Hoogezand is meer dan alleen maar een educatief centrum, natuurtuin of kinderboerderij. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een bezoekerscentrum, waar iedereen kennis kan maken met de natuur. Bij NME kun je spelenderwijs leren, kijken, voelen, ruiken en proeven aan een tal van facetten van de natuur. Ook scholen maken gebruik van de lesprogramma’s, buiten in de tuinen en op kinderboerderij en binnen in het ecologisch gebouw met lesruimte en verschillende tentoonstellingen.

Jaarlijks verwelkomt het NME zo’n 40.000 bezoekers en dat aantal groeit nog steeds. Vooral de jaarlijkse activiteiten zoals het Paasfeest, schaap scheer dag en Halloween zijn niet meer weg te denken. Een keer in de maand is er op woensdagmiddag een jeugdactiviteiten, waarbij basisschool leerlingen spelenderwijs meer kunnen leren over de natuur. Iedere doordeweekse dag kunnen kinderen helpen bij het voeren van de dieren.

De educatie op het NME wordt verzorgd door een enthousiast team bestaande uit vrijwilligers die afkomstig zijn uit diverse takken van (natuur)onderwijs of ICT. Wat zij in ieder geval gemeenschappelijk hebben is een enorme liefde voor de natuur en de bevlogenheid om die over te brengen op kinderen!

Werken onder begeleiding
Naast het educatieve karakter op het gebied van flora en fauna biedt het NME werkervaring en zinvolle dagbesteding aan zo’n 25 mensen die niet of nog niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. De redenen zijn divers: een verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, leerproblemen en gedragsproblematiek of een psychiatrisch heden of verleden. Maar ook verslavingsproblematiek of mensen met een Wajong.

Er wordt gewerkt in de tuin, op de kinderboerderij, in de horeca en de schoonmaak en in de begeleiding bij de diverse activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met stichting WerkPro en het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI).

Er is veel aandacht voor veiligheid, structuur, gedrag en sfeer. De deelnemers zijn vaak op zichzelf gericht waardoor leren samenwerken een belangrijk leerdoel is. De meeste deelnemers hebben een uitgebreid netwerk en er zijn vaak meerdere instanties bij betrokken. Contact en goed overleg met alle betrokken partijen hoort daarom bij het werk van de begeleider. Zoals overleg met de woonbegeleiding, voogd of familieleden van de deelnemer.

Je leer ‘t bij WerkPro NME
Bij NME zijn diverse leer/werplekken en stageplekken voor werkervaring en opleidingen op mbo en hbo niveau. Naast alle dagelijkse & praktisch werkzaamheden leren de deelnemers vakmatige -, werk­nemers -, communicatieve en sociale vaardigheden. Voor de stagiair is dit een interessante leeromgeving waar je veel ervaring op kan doen.

Voor de stagiair betekent dit dat je:

  • werkt met mensen met een beperking, verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis, met een psychiatrisch verleden, VNN klanten, Jeugdzorg jongeren;
  • op doordeweekse dagen van 8 tot 16 uur werkt en bereid bent om af en toe ook in het weekend aanwezig te zijn;
  • meedoet aan alle voorkomende werkzaamheden in de tuinen, in productie, in de horeca of op de kinderboerderij. Hierbij heb je een voorbeeldfunctie en later een begeleidende functie;.
  • serieus, flexibel en respectvol in omgang met onze mensen bent.

Gegevens praktijkbegeleider t.b.v. sollicitatie

Brief met cv per e-mail naar:

Adinda Mathey

a.mathey@werkpro.nl

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Over WerkPro
WerkPro maakt werk van kansen voor mens en samenleving in Noord-Nederland. Al onze activiteiten verbinden zorg en welzijn met werk. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet.

De sociale ondernemingen van WerkPro bieden werkplekken met begeleiding, training en ondersteuning waar nodig.
Zo werken we aan zelfstandigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Met ruim 40 vestigingen en 340 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks 2.500 mensen werk en perspectief.

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld