Stagevacature WerkPro Assen – Havenkade

Social Work; Welzijn & Samenleving en Zorg of uitstroomprofiel GGZ Agoog

Stagevacature WerkPro Assen – Havenkade

Social Work
Welzijn & Samenleving en Zorg of uitstroomprofiel GGZ Agoog

WerkPro maakt werk van kansen voor mens en samenleving in Noord-Nederland. Al onze activiteiten verbinden zorg en welzijn met werk. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet. 
De sociale ondernemingen van WerkPro bieden werkplekken met begeleiding, training en ondersteuning waar nodig. Zo werken we aan zelfstandigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. 

Met ruim 40 vestigingen en 340 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks 2.500 mensen werk en perspectief. 

Stagevacature WerkPro Assen – Havenkade

Social Work; Welzijn & Samenleving en Zorg of uitstroomprofiel GGZ Agoog

De stage start in februari 2024.

Afdeling/Project stageplaats:        WerkPro Assen
Hoofdlocatie stageplaats:             Havenkade 16, 9403 AH Assen    

Telefoonnr.                                    (0592) 201 346
Aantal stageplaatsen:                   2

Stagevacature
WerkPro Assen – Havenkade

Social Work
Welzijn & Samenleving en Zorg of uitstroomprofiel GGZ Agoog

De stage start in februari 2024.

Afdeling/Project stageplaats:
WerkPro Assen

Hoofdlocatie stageplaats:
Havenkade 16 
9403 AH Assen
Tel: (0592) 201 346

Aantal stageplaatsen:2

WerkPro Assen
WerkPro Assen biedt dagbesteding en begeleiding aan mensen met zware verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen, van zwerfjongeren tot 60+. De deelnemers hebben vaak op meer dan één gebied problemen en redden het dan niet om op eigen kracht daar uit te komen. Hun wereld is klein en het gedrag is niet altijd aangepast.
De Havenkade – zoals het project in Assen ook wordt genoemd – biedt werk dat naar eigen draagkracht mag worden ingevuld. Werk is een middel om in contact te komen, een zinvolle dagbesteding te bieden én het gevoel van eigenwaarde terug te krijgen. De deelnemers vinden er steun bij elkaar en op de locatie wordt ook samen een warme maaltijd genuttigd. 

Het werk

Er zijn verschillende afdelingen: de fietsenwerkplaats, de demontage, de keuken en kantine, de tuin en kas en een houtwerkplaats. Hier wordt een diversiteit aan werk verricht: licht productiewerk, schoonmaakwerk, keuken- en kantinewerk, buitenwerk en kleinschalige houtbewerking.
We proberen werk te vinden wat bij de interesses van onze deelnemers past. Naast het werk verzorgen we af en toe ontspanningsactiviteiten. WerkPro Assen biedt aan de mensen die er werken structuur via dagbesteding en begeleiding.
Daarnaast stimuleren we het contact tussen de deelnemers, de medewerkers en stagiairs, zodat de doelgroep ervaart dat de wereld bestaat uit meer dan alleen verslaafde mensen.

Sinds oktober 2019 is een mooie kringloopwinkel geopend met de naam GoudGoed Loods 18, waar deelnemers ook diverse taken kunnen verrichten.

De stagiair
De stagiair wordt direct betrokken bij het begeleiden van cliënten, bij het uitvoeren van hun dagbestedingswerkzaamheden, het voeren van voortgangsgesprekken, houden van intakes, contact met verwijzende instanties onderhouden, verslaglegging doen in cliëntvolgsysteem.
Aan bod komt kennis van verslavingsproblematiek, gesprekstechnieken, case management en groepsdynamica.

Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij affectie met de doelgroep heeft, over  relativeringsvermogen en een flexibele houding beschikt m.b.t. indeling van de werkzaamheden. De stagiair is een teamspeler, communicatief vaardig en heeft humor.

Samenwerkingspartners
WerkPro werkt veel samen met collega-instellingen. Momenteel is er een samenwerking met onder meer VNN, het Cosis-Data team & Jongerenopvang, Werkplein Baanzicht, WMO-wijkteams, Reclassering, GGZ, het Leger des Heils, Enter en het Jan Arendshuis. Deelnemers wonen bij ketenpartners, waar ze ook begeleiding krijgen, en worden voor dagbesteding naar de Havenkade doorverwezen.

Sollicitatieprocedure
Brief met cv per e-mail naar:

Tjip Schotanus
e-mail: T.Schotanus@werkpro.nl

Adres WerkPro Assen
Havenkade 16
9403 AH Assen
(0592) 20 13 46

Meer weten over WerkPro Assen? Neem hier eens kijkje.

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld