Stagevacature WerkPro Winschoten
Activering & Dagbesteding

De stagevacature is geschikt voor Social Work; Zorg, Welzijn & Samenleving. Tevens geschikt bevonden voor het uitstroomprofiel GGZ Agoog.

De stage start in september 2024 voor Voltijd/Deeltijd.

Afdeling/Project stageplaats: 
Leerwerktrajecten Winschoten

Adres stageplaats:          
Papierbaan 60, 9672 BH Winschoten

Telefoonnummer: 0597-433004

Aantal stageplaatsen: 1

WerkPro Winschoten
We bieden activering en dagbesteding aan mensen met diverse achtergronden en problematieken. Het hoofddoel is om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden en indien mogelijk te begeleiden naar ander (betaald) werk, een opleiding en evt. verwijzing naar hulpverleningsinstanties.
Diverse instanties verwijzen deelnemers naar WerkPro Winschoten, bijvoorbeeld VNN, Limor,
Martinizorg, gemeenten, UWV, reclassering etc. Daarnaast kunnen de deelnemers onder begeleiding werken aan hun persoonlijke doelen op het gebied van arbeidsgewenning en arbeidsvaardigheden, zoals omgaan met collega’s, opbouw van uren en werkritme.
De deelnemer mag heel laagdrempelig starten. Wil je wat doen dan kan dat.
Voorkomen van terugval en stabiliseren is het motto. Het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen regie is een doel.

Eenmaal binnen op het project is contact met anderen, een respectvolle benadering en een prettige werkomgeving de manier om er voor te zorgen dat de deelnemer weer terugkomt. De begeleiding schuwt niet de confrontatie om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag, maar positief gedrag belonen werkt vaak het best.

Een prettige werksfeer en humor speelt een belangrijke rol. Viermaal per week is er een gratis warme maaltijd door en voor de deelnemers. Naast dat het belangrijk is om gezond te eten, gaat het hier ook om de aandacht en de sfeer met elkaar.

Het werk
Het werkaanbod bij WerkPro Winschoten is zeer divers. Zo is er een fietsenreparatiewerkplaats met verkoop, een hout- en laswerkplaats en een horeca-afdeling met alle schoonmaakwerkzaam­heden die daar bij horen. Er is een montageafdeling en een elektra- en palletsloop waar deelnemers werken die wat rust en beschutting nodig hebben.
Verder kan er kleding hersteld worden en de banketbakker bakt taarten en koeken op bestelling en voor de koffiecorner in de GoudGoed kringloopwinkel.
Tot slot is er nog een hele bijzondere plek vrijgemaakt voor de deelnemers die hun creatieve aspiraties willen uiten. 

De stagiair
Je wordt direct betrokken bij het begeleiden van cliënten, bij het uitvoeren van hun dagbestedingswerkzaamheden, het voeren van voortgangsgesprekken, houden van intakes, contact met verwijzende instanties onderhouden en verslaglegging doen in cliëntvolgsysteem.
Aan bod komt kennis van verslavingsproblematiek, gesprekstechnieken, casemanagement en groepsdynamica.

Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij affectie met de doelgroep heeft, over  relativeringsvermogen en een flexibele houding beschikt m.b.t. indeling van de werkzaamheden. De stagiair is een teamspeler, communicatief vaardig en heeft humor.

Gegevens praktijkbegeleider t.b.v. sollicitatie

Brief met cv per e-mail naar:
Rosita Oolders
r.oolders@werkpro.nl

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Over WerkPro
WerkPro maakt werk van kansen voor mens en samenleving in Noord-Nederland. Al onze activiteiten verbinden zorg en welzijn met werk. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet.

De sociale ondernemingen van WerkPro bieden werkplekken met begeleiding, training en ondersteuning waar nodig.
Zo werken we aan zelfstandigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Met ruim 40 vestigingen en 340 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks 2.500 mensen werk en perspectief.

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld