Stagevacature WerkPro Winschoten

Social Work; Welzijn & Samenleving en uitstroomprofiel GGZ Agoog

Stagevacature WerkPro Winschoten

Social Work
Welzijn & Samenleving en uitstroomprofiel GGZ Agoog

WerkPro zet zich in voor mensen die ongewild buitenspel staan op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Via een gevarieerd aanbod van zinvol werk en begeleiding, gericht op ontwikkeling en uitstroom. Alle activiteiten van WerkPro worden bedrijfsmatig opgezet: de werkbedrijven leveren producten en diensten voor consumenten en/of een bijdrage aan veiligheid, leefbaarheid en hergebruik. Met 40 werklocaties en 250 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks ruim 2.000 mensen werk en perspectief.

Stagevacature WerkPro Winschoten

Social Work; Welzijn & Samenleving en uitstroomprofiel GGZ Agoog

De stage start in september 2021.

Afdeling/Project stageplaats:        WerkPro Winschoten
Hoofdlocatie stageplaats:             Papierbaan 60, 9672 BH Winschoten 
Telefoonnr.                                    (0597) 433 004
Aantal stageplaatsen:                   1

Stagevacature
WerkPro Winschoten

Social Work
Welzijn & Samenleving en uitstroomprofiel GGZ Agoog

De stage start in september 2021.

Afdeling/Project stageplaats:
WerkPro Winschoten

Hoofdlocatie stageplaats:
Papierbaan 60
9672 BH Winschoten
Tel: (0597) 433 004

Aantal stageplaatsen:1

WerkPro Winschoten
We bieden activering en dagbesteding aan mensen met diverse achtergronden en problematieken. Het hoofddoel is om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden en indien mogelijk te begeleiden naar ander (betaald) werk, een opleiding en evt. verwijzing naar hulpverleningsinstanties.

Diverse instanties verwijzen deelnemers naar WerkPro Winschoten, bijvoorbeeld VNN, Limor, Martinizorg, gemeenten, UWV, reclassering etc. Daarnaast kunnen de deelnemers onder begeleiding werken aan hun persoonlijke doelen op het gebied van arbeidsgewenning en arbeidsvaardigheden, zoals omgaan met collega’s, opbouw van uren en weekritme.

De deelnemer mag heel laagdrempelig starten. Wil je wat doen dan kan dat. Voorkomen van terugval en stabiliseren is het motto. Het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen regie is een doel. 

Eenmaal binnen op het project is contact met anderen, een respectvolle benadering en een prettige werkomgeving de manier om er voor te zorgen dat de deelnemer weer terugkomt. De begeleiding schuwt niet de confrontatie om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag, maar positief gedrag belonen werkt vaak het best. Een prettige werksfeer en humor speelt een belangrijke rol. Viermaal per week is er een gratis warme maaltijd door en voor de deelnemers. Naast dat het belangrijk is om gezond te eten, gaat het hier ook om de aandacht en de sfeer met elkaar.

Het werk
Het werkaanbod bij WerkPro Winschoten is zeer divers. Zo is er een fietsenreparatiewerkplaats met verkoop, een hout- en laswerkplaats en een horeca-afdeling met alle schoonmaakwerkzaam­heden die daar bij horen. Er is een montageafdeling en een elektra- en palletsloop waar deelnemers werken die wat rust en beschutting nodig hebben.

Verder kan er kleding hersteld worden en de banketbakker bakt taarten en koeken op bestelling en voor de koffiecorner in de GoudGoed kringloopwinkel.

Voor de deelnemers die eropuit willen is er de klussendienst. Hier wordt voor particulieren vooral tuinwerk uitgevoerd. En tot slot is er nog een hele bijzondere plek vrijgemaakt voor de deelnemers die hun creatieve aspiraties willen uiten.  

De stagiair
Je wordt direct betrokken bij het begeleiden van cliënten, bij het uitvoeren van hun dagbestedingswerkzaamheden, het voeren van voortgangsgesprekken, houden van intakes, contact met verwijzende instanties onderhouden en verslaglegging doen in het cliëntvolgsysteem.

Aan bod komt kennis van verslavingsproblematiek, gesprekstechnieken, casemanagement en groepsdynamica.

Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij affectie met de doelgroep heeft, over relativeringsvermogen en een flexibele houding beschikt m.b.t. indeling van de werkzaamheden. De stagiair is een teamspeler, communicatief vaardig en heeft humor.

Stagevergoeding
Stagevergoeding in overleg en conform WerkPro afspraken.

Sollicitatieprocedure
Brief met cv per e-mail naar:

Rosita Oolders
e-mail: r.oolders@werkpro.nl

Meer weten over WerkPro Winschoten? Neem hier eens kijkje.

Werkwijzer
Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Kijk voor meer informatie over WerkPro op onze website.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
tel: (050) 317 5200
e-mail: 
m.schaaps@werkpro.nl

Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld

CONTACT

WerkPro 
Zilverlaan 2 
9743 RK Groningen 
(050) 317 52 00
info@werkpro.nl 

Stichting WerkPro heeft een

ANBI-status