Onze trajecten

Je wilt meedoen, in de samenleving of aan het werk. We maken samen een plan om jouw doel te bereiken. Werk is een praktische manier om te leren. Zo kom je beter tot je recht in de samenleving. 

Onze trajecten

Je wilt meedoen, in de samenleving of aan het werk. We maken samen een plan om jouw doel te bereiken. Werk is een praktische manier om te leren. Zo kom je beter tot je recht in de samenleving.

Trajecten 

Hoe werkt een traject bij WerkPro?

Elk traject heeft een kop (kennismaking) en een staart (evaluatie en afsluiting). Het eigenlijke traject gaat eigenlijk altijd over zo zelfstandig mogelijk leven, wonen en werken. Jij weet zelf het best wat je graag wilt veranderen, bereiken in je leven. Maar niet altijd hoe je dat moet aanpakken. Wij helpen je om haalbare doelen te stellen en een plan te maken om die ook te bereiken. De basis van een traject bij WerkPro is vaak een werkplek in een van onze bedrijven, soms bij een werkgever uit ons netwerk: al doende leren en ontwikkelen, daar geloven we in bij WerkPro.

Hoe werken wij?

Zoveel mensen, zoveel doelen en wensen. De werkwijze van WerkPro is voor iedereen hetzelfde en tegelijk heel persoonlijk. Jij bepaalt zelf wat je wilt (bereiken), maar je staat er niet alleen voor: je werkt samen in een team, krijgt de nodige ondersteuning en bespreekt met je begeleider hoe het gaat. Samen werken we ervaringsgericht aan jouw doelen. Dat wil zeggen dat je op een passende werkplek ervaring opdoet en dingen leert.

Voor alle duidelijkheid: de begeleider neemt je niks uit handen, maar helpt je op weg om het zelf te kunnen!

Begeleiden op maat

WerkPro zet verschillende vormen van begeleiding in.

werkbegeleiding

De werkbegeleider kan je zien als ‘meewerkend voorman’ op de werkvloer. Hij is er voor de dagelijkse gang van zaken en de werksfeer, de taakverdeling en het toezien op de uitvoering van de werkzaamheden. Individuele mogelijkheden en doelen van de deelnemer worden door de werkbegeleider vertaalt in concrete taken en opdrachten. Zo zorgt hij dat iedereen zich veilig voelt op de werkvloer en kan groeien als werknemer.

trajectbegeleiding

De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor het trajectplan en het begeleidingsdossier van de deelnemer. Altijd in goed overleg met de werkbegeleider, die op de werkvloer meemaakt hoe het gaat. De trajectbegeleider is meestal ook contactpersoon voor de verwijzer. Een traject wordt afgesloten met een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling van het resultaat. Natuurlijk komt dan ook de logische volgende stap aan de orde.

trajectbegeleiding zorg

De trajectbegeleider zorg begeleidt een deelnemer individueel, thuis of op de dagbestedingslocatie, bij het aanpakken van belemmeringen op meerdere leefgebieden.

In verband met de financiering, is voor individuele begeleiding meestal een indicatie nodig.

arbeidsmarktbegeleiding

Met of zonder werkervaringstraject bij WerkPro, kunnen mensen bij ons terecht voor re-integratieadvies, begeleiding, bemiddeling, training en jobcoaching. Het re-integratieteam van WerkPro ondersteunt niet alleen werkzoekenden, ook werkgevers en werknemers kunnen een beroep op hen doen.

Dagbesteding 

Onder de mensen zijn, zinvol werk doen en merken dat problemen en beperkingen minder zwaar gaan wegen als je meedoet in de samenleving.

Dagbesteding is bij WerkPro altijd werkgericht. In een van onze werkbedrijven doe je in eigen tempo werkzaamheden die aansluiten bij jouw mogelijkheden en interesses. Met je begeleider spreek je af wanneer je komt en welke ondersteuning je nodig hebt. Of je nu een zorgindicatie hebt of in een multiprobleemsituatie zit, wij vinden altijd een werkplek waar je je doel kunt bereiken en je kansen vergroten.

Goed om te weten:
dagbesteding kan worden gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, gemeente), de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) of met een persoonsgebonden budget (PGB). Wij helpen je graag bij het organiseren van dagbesteding, maar je kunt hiervoor ook terecht bij het Wmo-team van de gemeente of je zorgbegeleider.

Werken en (praktijk)leren

Leren werken in een echt bedrijf bereidt je voor op een toekomst met werk.

Soms lukt het niet om op eigen kracht werk te vinden. Bijvoorbeeld omdat je geen opleiding hebt of persoonlijke problemen. Dan kan een werk/leerplek je op weg helpen. Terwijl je werkt leer je niet alleen een vak, maar ervaar je ook hoe het is om werknemer te zijn en collega’s te hebben. Het aantal uren en de begeleiding stemmen we af op jouw behoefte. Zo ontwikkel je vakvaardigheden en werk je tegelijk aan oplossingen voor eventuele persoonlijke problemen. Je zet stappen op weg naar een baan, een opleiding of een ander doel.

Goed om te weten:
een werkervaringstraject kan je volgen in overleg met de gemeente waar je woont en/of de uitkeringsinstantie. Per gemeente kan zo’n traject een andere naam hebben: vrijwilligerswerk, werkervaringsplek of participatiebaan.

Werkervaring

Werknemersvaardigheden ontwikkelen en je cv opbouwen, zodat je meer kans maakt op een reguliere baan.

Als je nu misschien een uitkering hebt, maar graag een (nieuwe) baan wilt die voldoening geeft, kan werkervaring je op weg helpen. In zo’n traject ervaar je wat het is om (weer) te werken: 

  • wat verwacht een werkgever van jou?
  • hoe werk je samen met collega’s?
  • hoe ga je om met klanten?

Je ontwikkelt vaardigheden en vergroot je zelfvertrouwen. 

Bij WerkPro kan je werkervaring opdoen in verschillende vakgebieden.

Re-integratie

Opnieuw aan het werk na ziekte, ontslag of vanwege een arbeidsbeperking? WerkPro Re-integratie helpt je op weg.

Als je een tijd niet gewerkt hebt, voelt het misschien als een drempel om weer te beginnen. WerkPro heeft adviseurs, coaches en trainers om je te begeleiden. Precies wat jij nodig hebt en aansluit bij jouw situatie.

Samen met een re-integratiecoach maak je een plan: wat is je doel, welke stappen ga je zetten om dat te bereiken en welke ondersteuning heb je nodig?

We kunnen ondersteunen en adviseren bij het vinden van passende vacatures, in het sollicitatieproces of om beroepsgerichte vaardigheden te leren. Ook een proefplaatsing bij een werkgever met/of begeleiding van een jobcoach kan een goeie stap zijn.

Meer weten over de mogelijkheden?
Mail je vraag naar: re-integratie@werkpro.nl